„Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności”. Światowy projekt z udziałem Polskiego Forum HR
07 maja 2020

„Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności”. Światowy projekt z udziałem Polskiego Forum HR

Trzy największe firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup zawarły globalne porozumienie pod nazwą „Safely Get Back to Work in the new normal” („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności”), do którego w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan.

Kryzys zdrowotny wywołany przez COVID-19 i trwająca izolacja wielu rynków stanowią bezprecedensowe wyzwania dla ludzi i gospodarek na całym świecie. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), częściowe lub całkowite ograniczenie pracy dotyka obecnie blisko 2,7 mld pracowników, co stanowi ok. 81% światowej siły roboczej. MOP spodziewa się, że w II kw. br. pracę stracić może nawet 195 mln osób na świecie i 12 mln w samej Europie. Żeby złagodzić skutki kryzysu, rządy wielu państw wprowadzają różnorodne programy wsparcia przedsiębiorców i pracowników. Niemniej jednak, wiele firm i ich pracowników stoi w obliczu ogromnej niepewności finansowej. Jedno jest pewne: świat pracy nigdy już nie będzie taki sam.

W celu ograniczenia spowolnienia gospodarczego i jego wpływu na możliwość podejmowania zatrudnienia, rynek pracy i wszyscy jego uczestnicy muszą szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której społeczny dystans i inne środki bezpieczeństwa będą stanowić integralną część procesów w miejscu pracy. – Do tego niezbędna jest ścisła współpraca i koordynacja różnych podmiotów uczestniczących w rynku pracy, od pracodawców i władz państwowych, po związki zawodowe i instytuty. Bez szczegółowych wytycznych poszczególni pracownicy mogą obawiać się o swoje zdrowie po powrocie do pracy – mówi Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR.

Porozumienie firm z branży usług
Aby sprostać tym wyzwaniom trzy największe firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup zawarły globalne porozumienie pod nazwą „Safely Get Back to Work in the new normal” („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności”), do którego w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR.

– Wartość dodana branży usług HR jest bardzo istotna. Podmioty świadczące usługi z tego obszaru działają w różnych krajach i sektorach gospodarki, pracują zarówno dla największych przedsiębiorstw, jak i firm małych oraz średnich. Z uwagi na to, posiadają dogłębną wiedzę o procesach zachodzących na rynku pracy, a ich doświadczenie jest przekrojowe w obszarze całej gospodarki. Ponadto, posiadają sprawdzoną elastyczność działania w zmieniających się okolicznościach, pomagając swoim pracownikom oraz klientom w przygotowaniu się do przyszłych wyzwań; elastyczność ta i umiejętność szybkiego dostosowania się stanowi podstawę ich działalności. Mogą zatem wykorzystać najlepsze praktyki stosowane przez różnorodne podmioty i dzielić się tymi praktykami. Atutem sektora usług HR jest także to, że dysponują lokalnymi oddziałami i pracownikami w terenie, co pozwala rzeczywiście pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu ustalonych protokołów bezpieczeństwa. Co więcej, podmioty z branży HR mają także duże doświadczenie we wdrażaniu procedur BHP i ściśle współpracują z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie. Szybkie dostosowanie się do nowej normalności jest kluczowe w powrocie firm do swojej działalności – mówi Liliana Strupp, członek Zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska.

Agencje zatrudnienia to największy pracodawca
Agencje zatrudnienia to największy na świecie pracodawca i ekspert rynku pracy w sektorze prywatnym. – Staramy się wnieść istotny wkład w przygotowanie się do nowej normalności i przywrócenie ludzi do pracy, a także do ponownego uruchomienia firm i gospodarek. Co roku zatrudniamy blisko 60 milionów pracowników w dziesiątkach krajów i sektorów. W Polsce liczba ta przekroczyła 700 tys. osób w 2019 roku. Jesteśmy gotowi wnieść tę wiedzę i doświadczenie i wesprzeć również polskie firmy w procesie przygotowania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości – dodaje Anna Wicha, prezes Zarządu Polskiego Forum HR oraz Public Affairs Director, Adecco.

Projekt „Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności” ma na celu dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie tworzenia protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy, które muszą być zaktualizowane na czas „ekonomii fizycznego dystansu”. Przedsiębiorcy na całym świecie stoją przed olbrzymim wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom w czasach, w których bezpieczny dystans staje się hasłem przewodnim. Praca zdalna tylko częściowo rozwiązuje problem, na ten komfort mogą pozwolić sobie nieliczni. Zakłady produkcyjne, transport, czy usługi muszą wypracować zupełnie nowe standardy w zakresie BHP. Kluczowe znaczenie ma możliwość czerpania z doświadczeń wielu branż w ujęciu globalnym, co ułatwi proces szybkiej adaptacji istniejących procedur do nowej rzeczywistości.

Know-how dotyczące rynku pracy wielką wartością

Jak dodaje Olga Gierada-Jabłonka, członek zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal w ManpowerGroup w Polsce – Ogromną wartością tego projektu jest zebrany i usystematyzowany rozległy know-how dotyczący rynku pracy i wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych krajach i sektorach, by pomóc we wdrożeniu procedur umożliwiających bezpieczny dla przedsiębiorstw i pracowników powrót do pracy. Dzięki rozbudowanym siatkom oddziałów rozlokowanych w całym kraju, agencje mają możliwość udzielić sprawnego, rzeczywistego i dostosowanego do potrzeb wsparcia w bezpiecznym powrocie do tak zwanej nowej normalności. Szybkie dostosowanie się jest kluczowe w powrocie firm do swojej działalności.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich partnerów publicznych i społecznych, w tym polski parlament, rząd, instytucje państwowe i samorządowe zajmujące się bezpieczeństwem pracy, organizacje pracodawców i związki zawodowe. Mamy nadzieję, że również w Polsce, wspólnie uda nam się zadbać o bezpieczeństwo wszystkich pracowników, bez względu na formę zatrudnienia, czy branżę, w której pracują.

Kontakt: Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR, azielinska@polskieforumhr.pl, Tel. 665 355 335.

Konfederacja Lewiatan