Bezrobocie w dół. Przybyło ofert pracy
27 maja 2024

Bezrobocie w dół. Przybyło ofert pracy

Stopa bezrobocia w kwietniu 2024 r. wyniosła 5,1%, wobec 5,3% miesiąc wcześniej – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Stopa bezrobocia powraca do swoich minimów. W kwietniu spośród osób aktywnych zawodowo jedynie 5,1% nie wykonywało pracy. Gdy uwzględnimy czynnik sezonowy bezrobocie ociera się o granicę 5%. Liczba bezrobotnych po raz pierwszy w tym roku spadła ponownie poniżej 800 tys. Z tej liczby ponad 300 tys. to osoby długotrwale bezrobotne, które mają dość niskie szanse ponownego wejścia na rynek pracy. Są to osoby, które albo nie chcą pracować albo nie są w stanie wykonywać pracy. Część z nich widnieje również w rejestrach tylko i wyłącznie w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym.

W kwietniu został również przełamany krótkoterminowy trend spadku ofert pracy. Tych miesiąc temu było o 2 tys. więcej niż w marcu oraz o blisko 9 tys. więcej niż rok wcześniej. Rynek pracy jest mocno sezonowy i cieplejsze miesiące zawsze przynoszą wzrost zapotrzebowania na pracowników. Wzrost ofert pracy w kwietniu w stosunku do marca miał jednak miejsce ostatni raz w 2016 r. To oczywiście też nic nie oznacza dla naszego rynku pracy. Nadal jest on i będzie najsilniejszą częścią gospodarki.

Konfederacja Lewiatan