Biokomponenty i biopaliwa ciekłe – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy
10 marca 2022

Biokomponenty i biopaliwa ciekłe – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (nr 110 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/85/42/AB/2022

Pobierz załącznik