Biznes chce cyfryzacji procesu inwestycyjnego
10 marca 2020

Biznes chce cyfryzacji procesu inwestycyjnego

• W budownictwie formalna strona procesu inwestycyjnego ma „twarz” analogową, czego szczególnym wyrazem jest obowiązek przedkładania czterech papierowych egzemplarzy projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę.
• Konfederacja Lewiatan postuluje, aby ten stan rzeczy zmienić, poprzez stopniową cyfryzację procesu inwestycyjnego.
• Zmiany miałyby dotyczyć geodezji i kartografii, planowania miejscowego i prawa budowlanego, a także wielu innych aktów prawnych.

Ministerstwo Cyfryzacji sfinalizowało niedawno prekonsultacje w sprawie przeglądu aktów prawnych, pod kątem procedur cyfrowych i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych. Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące cyfryzacji procesu inwestycyjnego.

Budownictwo stanowi jedną z istotniejszych dziedzin naszej gospodarki. Mimo, że od lat się unowocześnia, wprowadza nowe technologie, to sam proces inwestycyjny ma formę analogową.

– Proponujemy, aby w ramach planowanych działań dotyczących cyfryzacji usług, wziąć pod uwagę proces inwestycyjny, uwzględniając w tym geodezję i kartografię, planowanie miejscowe oraz procedury prawa budowlanego – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Cyfryzacja powinna także objąć inne akty prawne wymagające dodatkowych uzgodnień, opinii tj. prawo wodne, ustawę o drogach publicznych, ustawę o ochronie zabytków, prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, itp.

Konfederacja Lewiatan