Biznes o priorytetach portugalskiej prezydencji
15 stycznia 2021

Biznes o priorytetach portugalskiej prezydencji

13 stycznia federacje BusinessEurope przekazały list na ręce Antonio Costy, Premiera Portugalii, w związku z przejęciem przez ten kraj Prezydencji w Radzie UE w pierwszym półroczu 2021. Biznes europejski wyraża w nim pełne poparcie dla pięciu priorytetów portugalskiej prezydencji, jakimi są odporna, zielona, cyfrowa, społeczna i globalna Europa.

 

W tym bezprecedensowym kryzysie, europejskie przedsiębiorstwa nie ustają w wysiłkach, aby ochronić nasze gospodarki i społeczeństwa. Podejmujemy zdecydowane działania w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków kryzysu spowodowanego pandemią. Robimy wszystko, aby zachować łańcuchy wartości, utrzymać miejsca pracy oraz przyspieszyć zieloną i cyfrową transformację. „Wzywamy prezydencję portugalską do skoncentrowania się na stworzeniu warunków poprawiających naszą zdolność do generowania wzrostu i zatrudnienia oraz do wspierania reform strukturalnych.” – mówi Kinga Grafa, Dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Ścieżka powrotu do przedkryzysowego poziomu produkcji gospodarczej będzie prawdopodobnie długa i nierówna, chociażby ze względu na niepewność, która nadal pozostaje wysoka. Najnowsze perspektywy gospodarcze BusinessEurope dla UE wskazują na spadek o ponad 7 proc. w 2020 r. i wzrost o 5 proc. w 2021 r., co oznacza, że pod koniec 2021 r. gospodarka UE nadal będzie znajdować się na poziomie 3 proc. poniżej poziomu sprzed kryzysu. „Bardzo ważne jest, aby pieniądze z wartego 750 mld euro Funduszu Odbudowy UE szybko dotarły do przedsiębiorstw i pracowników oraz zostały zainwestowane we właściwe projekty.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE z biura w Brukseli.

Pobierz pełną treść (materiał w jęz. angielskim)

 

Konfederacja Lewiatan