Biznes wspiera kształcenie kadr dla przemysłu mody
04 października 2022

Biznes wspiera kształcenie kadr dla przemysłu mody

Bez współpracy biznesu z sektorem edukacji nie będzie dobrze wykształconych kadr dla branży przemysłu mody, które podołają stawianym przed nimi wyzwaniom – uważa Konfederacja Lewiatan.

Najistotniejszą kwestią dla przyszłych kadr jest stworzenie im bezpiecznych i stabilnych warunków pracy w branży, która jednocześnie będzie w możliwie największym stopniu odporna na zewnętrzne perturbacje i konkurencję. Jest to ambicją Komisji Europejskiej, która w Strategii dla Sektora Tekstylnego podkreśla, że praktyczne i uwzględniające najnowsze trendy kształcenie i szkolenie zawodowe są niezbędne dla skutecznego rozwoju sektora tekstylno-odzieżowego.

Konfederacja Lewiatan wraz ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan od lat wspiera współpracę między sektorem edukacji a biznesem.

– Bez tego nie będzie dobrze wykształconych kadr. Staramy się wspierać szkoły w kształceniu jak najbardziej zgodnym z potrzebami pracodawców. Służyć temu mogą m.in. udostępnione ostatnio szkołom modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich – komentuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej.

– Wizja kryzysu spędza sen z powiek, a w takich okolicznościach trzeba nauczyć się funkcjonować i wykrzesać z siebie siłę do działania i inspirowania kolejnych pokoleń, które rozwiną branżę zgodnie z ambicjami unijnymi o konkurencyjnej i cyrkularnej gospodarce – mówi o branży przemysłu mody Agnieszka Oleksyn-Wajda, dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego.
Mowa o sektorze, który zatrudnia obecnie ponad 200 tysięcy specjalistów, kształci ponad 3 tysiące uczniów w szkołach branżowych, ma ponad 1,5 tysiąca słuchaczy na kursach, a do 2030 r. będzie potrzebował kolejnych 30 tysięcy pracowników.
Tymczasem, ze względu na zderzenie z realiami rynku wrażliwego na bodźce (kryzysy: gospodarczy, klimatyczny, zdrowotny, energetyczny, rosnące koszty, inflację) coraz więcej absolwentów szkół branżowych sektora mody nie wiąże swojej ścieżki zawodowej z branżą.
Jednocześnie, w ostatnich latach rynek tekstylno-odzieżowy ulega szybkim i dynamicznym przemianom, w wyniku których powstaje zapotrzebowanie na nowe specjalizacje. W efekcie powstają one szybciej niż programy edukacyjne opracowywane przez szkoły.
Intensywny rozwój nowych technologii jest dodatkowo źródłem pewnych trudności. Tempo ich rozwoju istotnie wyprzedza nie tylko programy edukacyjne ale także posiadane kompetencje obecnych specjalistów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku planu transformacji sektora na cyrkularny i zrównoważony. Tempo zmian, w tym w sferze prawa, również wyprzedza kompetencje, a także programy edukacyjne.
Materiały dostępne na stronie: https://lewiatan.org/staz-uczniowski-lepiej-przygotowuje-do-pracy-mamy-modele-w-branzy-mody/

 Konfederacja Lewiatan