Biznesowy Trójkąt Weimarski – otwarcie. Kluczowe wyzwania stojące przed europejską gospodarką: energia, polityka handlowa, podatki cyfrowe
05 listopada 2021

Biznesowy Trójkąt Weimarski – otwarcie. Kluczowe wyzwania stojące przed europejską gospodarką: energia, polityka handlowa, podatki cyfrowe

O wzmocnieniu współpracy między Niemcami, Francją i Polską, transformacji energetycznej, wymianie handlowej, upowszechnianiu nowych technologii w Europie – dyskutowano na sesji plenarnej „Biznesowy Trójkąt Weimarski – otwarcie. Kluczowe wyzwania stojące przed europejską gospodarką: energia, polityka handlowa, podatki cyfrowe”. Debata odbyła się w cyklu „Nowy początek starego świata?”.

Konfederacja Lewiatan, Federacja Przemysłu Niemieckiego – BDI oraz Stowarzyszenie Firm Francuskich – MEDEF zapowiedzieli podpisanie wspólnej deklaracji o współpracy.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki zwrócił uwagę, że w transformację klimatyczną bardzo mocno będą zaangażowane firmy prywatne. – Na dodatkowe inwestycje będziemy potrzebowali 520 mld euro i będą to głównie inwestycje prywatne. Powinniśmy zadbać o stabilny wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój. Do tego potrzebne jest wzmocnienie polityki przemysłowej i konkurencyjności gospodarek. Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55″ może być przykładem dla innych części świata, które emitują znacznie więcej CO2 do atmosfery niż Europa. Oczywiście dla niektórych krajów, np. Polski będzie on ogromnym wyzwaniem. Ale aby złagodzić jego negatywne skutki powołaliśmy fundusz sprawiedliwej transformacji – powiedział.

– Trójkąt Weimarski, który funkcjonuje od 30 lat, ma duże znaczenie dla naszych państw. Nowy rząd niemiecki, który właśnie powstaje, przywiązuje do niego ogromną wagę – przekonywała Claudia Dörr-Voss, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Niemiec. Zdaniem gościa z Niemiec Unia Europejska musi poradzić sobie ze skutkami pandemii, wzmocnić jednolity rynek, wprowadzić w życie pakiet „Fit for 55″, czyli nowy zielony ład, wzmocnić odporność europejskiej gospodarki oraz rozwijać handel oparty na wolnym rynku. Ważnym zadaniem będzie także połączenie zielonej rewolucji z transformacją energetyczną.

Uczestniczący w dyskusji Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii podkreślił, że Trójkąt Weimarski stworzył ramy do komunikacji i rozmów między trzema krajami, pozwolił budować mosty. – Polska przez ostatnie 30 lat odniosła ogromny sukces, nasz eksport wzrósł 30-krotnie. Dla Niemiec staliśmy się ważniejszym partnerem handlowym niż Francja. Aby nasza współpraca dalej tak się układała musimy być otwarci i uczciwi. Zbliży nas również troska o politykę przemysłową – dodał.

Dieter Kempf, wiceprezydent Federacji Przemysłu Niemieckiego, BDI mówił o odejściu w Niemczech od energii jądrowej. Jego zdaniem była to decyzja polityczna, która nie uwzględniała oceny jej oddziaływania na gospodarkę. – Teraz pojawiają się w moim kraju głosy, aby jednak przedłużyć produkcję jądrową. Ale to jest niemożliwe. Potrzebujemy w Europie zielonej transformacji przemysłu, ale zajmie ona bardzo dużo czasu. Tymczasem Bruksela nie ma pomysłu jak wdrażać ambitne cele klimatyczne. Nie powinniśmy wykluczać wodoru czy gazu, bo one pozwolą nam przetrwać zanim osiągniemy cele „Fit for 55″ – dodał.

Geoffroy Roux de Bezieux, prezydent Stowarzyszenia Firm Francuskich, MEDEF również przestrzegał, że nie jesteśmy do końca przygotowani do ambitnych celów zawartych w pakiecie „Fit for 55″. Potrzebne są gigantyczne pieniądze, innowacyjne pomysły i zmiana sposobu produkcji. Inaczej nie utrzymamy konkurencyjności gospodarki. W najbliższych latach przed firmami staną wielkie wyzwania – akcentował.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan stwierdził, że zielona transformacja jest wielką szansą dla Europy. – Nie mamy europejskiego Googla, Facebooka. Jeśli uda nam się zrealizować zielony ład, to zwiększymy konkurencyjność Europy wobec Ameryki i Azji. Pole manewru jest niewielkie, ale wierzę, że możemy osiągnąć ambitne cele. Inaczej nawet nie chcę myśleć o przyszłości naszego kontynentu.

Prezydent Witucki poinformował również o wspólnej deklaracji o współpracy, którą podpiszą Konfederacja Lewiatan, Federacja Przemysłu Niemieckiego – BDI oraz Stowarzyszenie Firm Francuskich – MEDEF. Czytamy w niej m.in., że pogłębienie rynku wewnętrznego musi stać się celem polityki europejskiej. UE bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje polityki przemysłowej i gospodarczej, która wzmocni nasze przedsiębiorstwa i zapewni ich konkurencyjność. Nasze firmy są zaangażowane w realizację ambitnych celów klimatycznych, co musi iść w parze z konkurencyjnością przemysłową.

Organizacje biznesowe z trzech krajów są również przekonane, że UE i państwa członkowskie muszą zapewnić przestrzeganie praworządności. Obrona podstawowych wolności gwarantowanych Traktatem i rządów prawa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarek wolnorynkowych – czytamy w deklaracji.

Dyskusję moderowała Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska

Partnerami sesji plenarnej byli: Federacja Przemysłu Niemieckiego – BDI oraz Stowarzyszenie Firm Francuskich – MEDEF

 

Konfederacja Lewiatan