Blokowanie prac w Senacie naraża bezpieczeństwo pracowników i pracodawców
13 marca 2020

Blokowanie prac w Senacie naraża bezpieczeństwo pracowników i pracodawców

Konfederacja Lewiatan z niepokojem przyjęła informację o braku kworum w Senacie podczas głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu zmian w regulaminie izby. Zmiany te miały umożliwić szybkie zaproponowanie przez Senat nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przyjętej 2 marca br.

– Lewiatan, mając na uwadze, że niedawne prace legislacyjne rządu i prace parlamentarne nad ustawą były prowadzone w trybie nadzwyczaj pilnym, nie protestował, że nie przeprowadzono wówczas żadnych konsultacji społecznych. Wyraźnie jednak zaznaczaliśmy, że ustawa ta wymaga pilnej nowelizacji, ponieważ zawiera wiele błędów i pominięć – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Dlatego z pełnym zaangażowaniem przystąpiliśmy do prac nad projektem nowelizacji, które rozpoczęły się w Senacie, niemal natychmiast po wejściu w życie specustawy. Senat zdołał zaangażować do tych prac szeroką reprezentację różnych środowisk. W przygotowywanych zmianach przepisów znalazły się takie, których wprowadzenie jest konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, m.in. dotyczące zapewnienia dostępu do lekarstw i wyrobów medycznych. Są tam też rozwiązania zabezpieczające pracowników przed utratą dochodu, na wypadek trudności w funkcjonowaniem firmy. Ustawa przewiduje także działania zabezpieczające funkcjonowanie ważnych sektorów gospodarki.

W ramach tych prac podjęto nadzwyczajne wysiłki dla wypracowania i skonsultowania rozwiązań niezbędnych na ten trudny dla naszego kraju czas.

Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu oraz natychmiastowe przystąpienie do szybkich i konstruktywnych prac legislacyjnych. Każda zwłoka to marnowanie naszych wysiłków i przekreślanie nadziei milionów pracowników i pracodawców na wprowadzenie dobrych rozwiązań, które pozwolą zapobiec wielu dramatycznym sytuacjom – podkreśla Grzegorz Baczewski.

Konfederacja Lewiatan