Bon energetyczny – stanowisko Lewiatana
01 lipca 2024

Bon energetyczny – stanowisko Lewiatana

W związku z publikacją ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024, poz. 859), która dokonała m.in. zmian w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, ze zm.) (dalej “ustawa o ochronie odbiorców”), apelujemy o pilne wprowadzenie w ustawie o ochronie odbiorców zmian, które są niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z legislacją europejską funkcjonowania mechanizmów osłonowych, nie tylko z perspektywy odbiorców, ale także sprzedawców energii elektrycznej.

KL/356/99/JS/2024

Pobierz