Brak strategii rządu ogranicza inwestycje prośrodowiskowe polskich firm
15 grudnia 2020

Brak strategii rządu ogranicza inwestycje prośrodowiskowe polskich firm

Ryzyko weta polskiego rządu podczas Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu mogło przesłonić inne kluczowe wybory strategiczne – w szczególności deklarację o neutralności klimatycznej. Mogłoby się wydawać, że po trzech wyborczych latach polski rząd będzie wreszcie bardziej skłonny do decyzji koniecznych, chociaż nie zawsze przyjmowanych z aprobatą. Ostatecznie, po długich negocjacjach polski rząd zaakceptował cel redukcji CO2 do 2030 roku o co najmniej 55%.

 

Mimo tego turbulentnego otoczenia politycznego, polski biznes idzie do przodu. Globalne korporacje deklarują cele neutralności klimatycznej, polskie spółki skarbu państwa także. Ale to kropla w morzu. Dlatego zapytaliśmy firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan o Europejski Zielony Ład i jego wpływ na ich funkcjonowanie

Przedstawiciele biznesu zdają sobie sprawę z tego, że nawet jeśli polski rząd nie będzie aktywnie kształtował polityki, warunki prowadzenia działalności wskutek zmian klimatu i polityki klimatyczno-środowiskowej są nieuchronne. Przede wszystkim, spodziewają się zmian w technologii produkcji (33%) i portfela produktów (27%). W tym celu inwestują (lub planują inwestycje w technologie proklimatyczne). W próbie firm członkowskich aktualnie takie inwestycje prowadzi 76% podmiotów. To z pewnością więcej niż w populacji polskich firm.

Miarodajne jest jednak to, co przedsiębiorcy wskazywali na bariery dalszych inwestycji proklimatycznych, prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych i tym samym przygotowanie do funkcjonowania w nowym otoczeniu. W pierwszej kolejności brak jasnej, długoterminowej strategii rządu i odpowiednich regulacji (62%) oraz korzystnych warunków finansowania publicznego (58%). O ile znoszenie bariery finansowej będzie łatwiejsze bez weta, o tyle w kwestii jakości prawodawstwa wciąż długa droga przed nami.

Raport „Europejski Zielony Ład – ocena wiedzy i postaw przedstawicieli polskiego biznesu” już wkrótce na stronie Konfederacji Lewiatan. Więcej informacji: dr Sonia Buchholtz – Ekspertka Ekonomiczna KL oraz Dorota Zawadzka-Stępniak – Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu KL

 

Konfederacja Lewiatan