Browary Polskie przystąpiły do Konfederacji Lewiatan
15 października 2020

Browary Polskie przystąpiły do Konfederacji Lewiatan

Od 9 października br. grono członków Konfederacji Lewiatan powiększyło się o Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie (ZPPP). Działający od ponad 20 lat Związek jest organizacją branżową, która skupia największych producentów piwa w Polsce – do jej członków należą: Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec SA oraz Carlsberg Polska.

ZPPP służy firmom wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku. Dbając o dobre imię branży piwowarskiej, promuje współdziałanie na rzecz kultury i konsumpcji alkoholu oraz jego odpowiedzialnego spożywania. Od 2004 roku organizuje liczne kampanie społeczne i edukacyjne.

Do celów statutowych Związku Browary Polskie należy:
• ochrona interesów producentów piwa w Polsce – występowanie z propozycjami, wnioskami nowych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych do organów władzy oraz samorządu terytorialnego
• reprezentowanie członków wobec administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych oraz związków zawodowych działających w przemyśle piwowarskim
• budowanie właściwego wizerunku branży piwowarskiej i jej produktów
• wpływanie na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu poprzez propagowanie kultury picia oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie dostępu osobom nieletnim do wyrobów alkoholowych.

Od 1 stycznia 2004 roku Związek Browary Polskie jest członkiem europejskiej organizacji browarników The Brewers of Europe.

Konfederacja Lewiatan