Bruksela: Nowy mechanizm do zgłaszania barier w handlu
26 listopada 2020

Bruksela: Nowy mechanizm do zgłaszania barier w handlu

Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszania barier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP).

 

Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets:  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Więcej informacji Komisji Europejskiej ws. uruchomienia Single Entry Point:

Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.

Składanie skarg na poziomie UE będzie skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania KE ws. utrudnień w handlu dla unijnych, w tym polskich eksporterów na rynki krajów trzecich i podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.

 

Konfederacja Lewiatan