BusinessEurope do Rady Europejskiej: działajmy w sposób skoordynowany i solidarny, utwórzmy ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny
21 kwietnia 2020

BusinessEurope do Rady Europejskiej: działajmy w sposób skoordynowany i solidarny, utwórzmy ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny

BusinessEurope oraz federacje członkowskie, w liście do Rady Europejskiej, apelują o solidarne i skoordynowane działania, które pomogą zmierzyć się z kolejnymi fazami kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

W naszym poprzednim liście skierowanym do Przewodniczącego Rady Charlesa Michela, a za jego pośrednictwem, do szefów państw i rządów UE, podkreśliliśmy, że tylko dzięki odpowiedzialności, działaniu i solidarności wszystkich członków Wspólnoty, sprostamy wyzwaniu pandemii, przy jednoczesnym podtrzymaniu funkcjonowania naszych gospodarek i społeczeństw. W następnych dniach byliśmy świadkami niezwykłej reakcji ze strony Europejczyków. Jako przedstawiciele europejskiego biznesu, pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, zwiększając naszą zdolność do radzenia sobie z jego skutkami, w szczególności tym, którzy wykazują wyjątkową odwagę zarówno w leczeniu chorych, jak i w utrzymaniu podstawowych dóbr i usług, od których wszyscy jesteśmy zależni.

Zwracamy się także z apelem do przywódców państw członkowskich, którzy 23 kwietnia będą omawiać plan naprawczy dla Europy, o podjęcie konkretnych działań, które umożliwią silny i trwały wzrost gospodarczy, z którego skorzystają wszyscy obywatele.

Konieczna jest skoordynowana europejska reakcja

BusinessEurope z zadowoleniem przyjęło przyjęcie przez UE takich środków, jak uruchomienie 37 miliardów euro na pomoc w związku z pandemią, złagodzenie wymogów paktu stabilności i wzrostu, czy też tymczasowy system pomocy publicznej. Kluczowe jest, aby działania podejmowane na poziomie UE były w odpowiedni sposób komunikowane i w przystępny sposób objaśniane obywatelom, aby mogli szybko i skutecznie z tej pomocy korzystać.

Przyszłość Europy zależy w dużej mierze od tego jak poradzimy sobie z obecnym kryzysem, a nasza nań reakcja zadecyduje o kierunkach rozwoju UE w najbliższych latach. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji dotyczącą „zielonych korytarzy” oraz wytyczne nt. swobodnego przepływu pracowników. Ochrona jednolitego rynku europejskiego i zapewnienie przepływu towarów i usług jest jednym z najważniejszych naszych zadań.

Wykorzystanie technologii cyfrowych w tych trudnych czasach okazuje się szczególnie istotne, ponieważ umożliwia pracę, robienie zakupów, studiowanie, uzyskiwanie dostępu do usług publicznych na odległość. Istnieje jednak pilna potrzeba podjęcia działań na szczeblu europejskim w celu wzmocnienia warunków bezpieczeństwa cybernetycznego, które ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia funkcjonowania przedsiębiorstw. Po tym jak kryzys minie, Europa musi ocenić swój obecny plan cyfryzacji przemysłu i przejść do jego kolejnej fazy, jednocześnie poszerzając łączność i wzmacniając kapitał ludzki.

Potrzebujemy podejścia opartego na minimalizacji ryzyka, które umożliwi naszym gospodarkom wyjście z obecnych środków nadzwyczajnych

Jest już jasne, że krótkoterminowe skutki gospodarcze środków podjętych przez państwa członkowskie w celu kontroli rozprzestrzeniania się wirusa i minimalizacji liczby ofiar śmiertelnych będą ogromne i prawdopodobnie będą bardziej odczuwane niż te podczas kryzysu finansowego z 2008 r. Według naszej analizy, PKB w UE będzie średnio spadać o co najmniej 2 punkty procentowe każdego miesiąca przy kontynuacji lockdownu, a koszty będą rosły wykładniczo wraz z wydłużaniem się obostrzeń, co będzie miało bardziej drastyczny przebieg w tych państwach członkowskich, w których wdrożono większe restrykcje. Im dłużej będą obowiązywać ograniczenia i im więcej firm będzie zmuszonych do zamykania lub zwalniania pracowników, tym nasza zdolność do ożywiania gospodarki będzie mniejsza.

„Z tego właśnie powodu państwa członkowskie, tak szybko jak tylko będzie to możliwe, powinny zacząć stopniowo otwierać poszczególne sektory swoich gospodarek i zachować w tym aspekcie elastyczność w zależności od tego jak będzie przebiegać rozwój pandemii. Utrzymanie pełnego zamknięcia przez dłuższą ilość czasu, zgodnie z wyliczeniami przedstawianymi przez BusinessEurope grozi nie tylko zapaścią gospodarczą, ale także naszą obniżoną zdolnością do finansowania usług publicznych, w tym służby zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby prowadzić politykę równowagi między zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, a ochroną przedsiębiorstw i miejsc pracy.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE.

Podstawą planu naprawczego UE powinna być solidarność europejska

Chociaż dotychczasowe wsparcie udzielane przez instytucje UE jest mile widziane, pilnie potrzebne są dodatkowe i nadzwyczajne środki wspierania naszego dobrobytu. Dlatego musimy zdefiniować jasny, ambitny i skoordynowany unijny plan naprawczy.

Państwa członkowskie powinny jak najszybciej osiągnąć porozumienie w sprawie ambitnych nowych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027. W nadchodzących miesiącach solidarność państw członkowskich będzie kluczowa dla utrzymania konwergencji pomiędzy państwami członkowskimi, a tym samym dla ochrony równych warunków działania na jednolitym rynku. Postulujemy także utworzenie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego zarządzanego przez EBI, aby wesprzeć kwotą do 200 mld euro dodatkowe ukierunkowane finansowanie MŚP, spółki o średniej kapitalizacji i pozostałe przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem Covid-19.

Jak zauważa Kinga Grafa, dyrektorka przedstawicielstwa Lewiatana w Brukseli – „Szefowa KE apeluje o ambitne WRF, w ramach których właściwie zostaną zaadresowane unijne priorytety, czyli rozwój „zielonej” i „cyfrowej” Europy. Jednocześnie zapewnia, że w nowej propozycji wieloletniego budżetu, który KE przedstawi 29 kwietnia, nie będzie cięć na politykę spójności w porównaniu z poprzednimi WRF 2014-2020. Dla przypomnienia, Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera zaproponowała w 2018r. cięcia na spójność na poziomie około 10proc. Nowy wieloletni unijny budżet ma być jednym z ważniejszych mechanizmów dla pobudzenia gospodarki w Europie – nowym Planem Marshalla, czyli planem odbudowy Europy po pandemii. Jednak tym razem pomoc nie przyjdzie z zewnątrz i zależy wyłącznie od odpowiedzialności i poczucia solidarności unijnych przywódców. Dlatego jako BusinessEurope, najsilniejszy głos biznesu w Brukseli, apelujemy do Rady Europejskiej o szybkie przyjęcie ambitnego wieloletniego budżetu, który pomoże odbudować i na nowo scalić Unię.”

Pełna treść listu znajduje się TUTAJ.

Konfederacja Lewiatan