BusinessEurope: Europejski biznes wyznacza priorytety przyszłych stosunków UE-Wielka Brytania
06 lutego 2020

BusinessEurope: Europejski biznes wyznacza priorytety przyszłych stosunków UE-Wielka Brytania

Negocjatorzy muszą dążyć do porozumienia, które działa dla biznesu.

BusinessEurope przedstawiła stanowisko w sprawie przyszłych stosunków UE-Wielka Brytania. Zgodnie z nim należy utrzymać silne powiązania gospodarcze, zachowując jednocześnie integralność jednolitego rynku.

Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer powiedział:

„Handel między UE a Zjednoczonym Królestwem musi pozostać wolny od ceł i kontyngentów, a bariery pozataryfowe należy zminimalizować. Potrzebujemy także precyzyjnych regulacji w zakresie handlu, usług, inwestycji, przepływu danych i zamówień publicznych. Aby możliwe było utrzymanie handlu bez barier, należy unikać rozbieżności w przepisach, a co za tym idzie, ciągła współpraca regulacyjna i wzajemne uznawanie będą miały kluczowe znaczenie dla złagodzenia zakłóceń również w perspektywie długoterminowej.

Europejski biznes jest gotowy do odegrania aktywnej roli podczas negocjacji. Oczekujemy wysokiego poziomu otwartości po obu stronach, ale czas na osiągnięcie kompleksowej umowy handlowej między UE a Zjednoczonym Królestwem jest ograniczony. Dlatego też okres przejściowy należy efektywnie wykorzystać, aby wdrożyć umowę na czas. Jeśli jednak okaże się, że czasu nie wystarczy, obie strony powinny być otwarte na znalezienie pragmatycznych rozwiązań”.

Konfederacja Lewiatan