BusinessEurope: Instytucje UE i państwa członkowskie muszą wspierać i chronić firmy i pracowników
17 marca 2020

BusinessEurope: Instytucje UE i państwa członkowskie muszą wspierać i chronić firmy i pracowników

Europejska społeczność biznesowa w pełni popiera podjęte dotychczas środki i wzywa Komisję Europejską, Radę i Europejski Bank Centralny do podjęcia wszelkich starań, aby jak najwięcej przedsiębiorstw przetrwało kryzys i mogło pomóc w odbudowie gospodarki i ochronie naszego europejskiego stylu życia po przezwyciężeniu kryzysu zdrowotnego spowodowanego przez COVID19.

Popieramy środki niezbędne do ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się COVID19. Zdrowie publiczne jest priorytetem. Nasze współczucie dotyczy rodzin, które już zostały dotknięte. Wyrażamy naszą wdzięczność pracownikom i przedsiębiorstwom, którzy wykazują wyjątkową odwagę i odporność, zarówno w leczeniu chorych, jak i w utrzymaniu podstawowych dóbr i usług, od których wszyscy jesteśmy zależni. Kryzys ten jest nie tylko poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego, ale będzie miał również znaczący negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w UE w 2020 r. Prawdopodobnie w dużej liczbie państw członkowskich UE ulegnie on znacznemu, a w niektórych przypadkach, nawet masowemu pogorszeniu. Pracownicy i firmy, zwłaszcza MŚP, już teraz dramatycznie cierpią z powodu środków ograniczających możliwość prowadzenia działalności, które zostały wprowadzone.

Ochrona naszego społeczeństwa będzie wymagać od wszystkich stron nadzwyczajnej odpowiedzialności, działania i solidarności – powiedział Markus J. Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope. – Odpowiedzialność przedsiębiorstw, pracowników i obywateli pomoże rozwiązać ten kryzys. Musimy podjąć działania, które mają zarówno na celu utrzymanie zasadniczego funkcjonowania naszej gospodarki w najbliższej przyszłości, jak i zapewnienie, że po wyeliminowaniu rozprzestrzeniania się wirusa, zostanie utrzymamy ekosystem biznesowy niezbędny do pełnego przywrócenia cennego europejskiego stylu życia. Potrzebujemy solidarności między przedsiębiorstwami każdej wielkości, między przedsiębiorstwami, a rządami oraz między wszystkimi państwami członkowskimi UE.

Konfederacja Lewiatan