15 czerwca 2020

BusinessEurope: Kompleksowe porozumienie UE-Wielka Brytania musi zostać osiągnięte na czas

Europejska społeczność biznesowa jest bardzo zaniepokojona brakiem postępów w negocjacjach UE-Wielka Brytania. Pozostało tylko kilka miesięcy, aby obie strony mogły dojść do porozumienia, a wydaje się, że w rozmowach mamy impas. Tymczasem w wyniku pandemii europejska gospodarka spowolniła już o ok. 10%.

 

Dziś przede wszystkim niezbędne jest, aby obie strony nadały negocjacjom nowy impet i przezwyciężyły trwający impas. Co więcej, konkretne postępy są niezbędne w nadchodzących tygodniach we wszystkich obszarach, w tym w najbardziej wrażliwych, tak aby umożliwić osiągnięcie ambitnego i kompleksowego porozumienia na czas. Kwestie takie jak taryfy i reguły pochodzenia, bariery pozataryfowe i współpraca regulacyjna, przepływy danych, mobilność pracowników, zamówienia publiczne lub transport lotniczy są ważne dla utrzymania płynnego handlu między UE a Wielką Brytanią. Biorąc jednak pod uwagę ograniczony czas, jaki mamy przed sobą, wzywamy obie strony, by pozostały zaangażowane w umowę o wystąpieniu i deklarację polityczną, były pragmatyczne i zbadały wszystkie możliwe opcje, aby uniknąć braku porozumienia, w tym przedłużenia okresu przejściowego.

BusinessEurope wierzy, że UE i Wielka Brytania zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zawrzeć ambitne i kompleksowe porozumienie na czas, aby umożliwić ratyfikację i wejście w życie do 1 stycznia 2021 r. Dałoby to firmom stabilność, jasność i pewność, których tak potrzebują w dobie walki ze skutkami pandemii. Obie strony powinny zastanowić się, jak uniknąć chaosu i zapewnić płynne przejście do nowych stosunków UE-Wielka Brytania.

Konfederacja Lewiatan

BusinessEurope