BusinessEurope: Niezbędna jest solidarność UE i natychmiastowa dostępność gotówki
23 kwietnia 2020

BusinessEurope: Niezbędna jest solidarność UE i natychmiastowa dostępność gotówki

Szefowie państw i rządów UE podczas wideokonferencji rozmawiali nad sposobami rozwiązania kryzysu związanego z epidemią Covid-19.

Europa jest zagrożona ogromną utratą miejsc pracy, a trwałe zamknięcie prawdopodobnie doprowadzi do bankructwa i zamknięcia wielu przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP.

„Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy solidarności między wszystkimi państwami członkowskimi UE, a w pełni funkcjonujący jednolity rynek UE będzie niezbędny do przezwyciężenia tego kryzysu. Musimy zrobić wszystko, aby chronić naszą wspólną walutę. Wszystkie państwa członkowskie UE powinny mieć dostęp do niezbędnych im funduszy” – powiedział Pierre Gattaz, Prezydent BusinessEurope. „Naszą odpowiedzią na kryzys powinno być zwiększenie integracji, a nie jej porzucenie. Teraz liczy się każda minuta i należy unikać opóźnień w zapewnianiu ratowania finansowego naszym firmom „ – dodał.

„Unia musi dziś znaleźć właściwe wyjście, oparte na skoordynowanym podejściu państw członkowskich. Musimy zdefiniować jasny, ambitny i skoordynowany plan naprawy gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na inwestycje, wzrost i zatrudnienie. Uruchomienie gospodarki UE będzie wymagać ambitnego i skoordynowanego bodźca fiskalnego, najlepiej realizowanego poprzez szybkie ukierunkowanie inwestycji na kluczowe obszary strategiczne. Działania muszą obejmować rozszerzoną inicjatywę inwestycyjną w zakresie reagowania i szybkie porozumienie w sprawie ambitnych nowych wieloletnich ram finansowych UE z możliwością utworzenia specjalnego europejskiego funduszu naprawczego” – powiedział Dyrektor generalny BusinessEurope, Markus J. Beyrer.

Konfederacja Lewiatan