BusinessEurope: Partnerzy społeczni UE osiągają porozumienie w sprawie digitalizacji
23 czerwca 2020

BusinessEurope: Partnerzy społeczni UE osiągają porozumienie w sprawie digitalizacji

BusinessEurope, ETUC, CEEP i SMEunited podpisały Europejską umowę partnerów społecznych w sprawie digitalizacji, aby wesprzeć udaną transformację cyfrową gospodarki europejskiej i zarządzać jej dużymi konsekwencjami dla rynków pracy, świata pracy i całego społeczeństwa.

 

Umowa wspiera integrację technologii cyfrowych w miejscu pracy, inwestowanie w umiejętności cyfrowe, aktualizację umiejętności i ciągłe zatrudnianie siły roboczej. Umożliwia także pracodawcom i związkom zawodowym wprowadzanie strategii transformacji cyfrowej w partnerstwie z podejściem zorientowanym na człowieka na poziomie krajowym, sektorowym, firmowym i zakładowym. Dotyczy to m.in. przestrzegania zasad czasu pracy i odpowiednich środków zapewniających zgodność.

Pełna treść porozumienia dostępna jest tutaj.

Markus J. Beyrer, Dyrektor Generalny Business Europe, powiedział: Umowa toruje drogę do zgodnej cyfrowej transformacji naszych gospodarek i większej odporności naszych przedsiębiorstw. Jej znaczenie staje się jasne w czasie, gdy wielu pracowników musi korzystać z technologii cyfrowych, aby pracować na odległość. Inwestowanie w umiejętności cyfrowe jest szczególnie ważne dla przyszłości Europy. Wdrożenie tego porozumienia na szczeblu krajowym należy teraz do krajowych partnerów społecznych. Komisja Europejska powinna szanować autonomię partnerów społecznych UE ”.

BusinessEurope