BusinessEurope: Pierre Gattaz ponownie wybrany na prezydenta
08 czerwca 2020

BusinessEurope: Pierre Gattaz ponownie wybrany na prezydenta

Podczas piątkowej wideokonferencji Rada Prezesów BusinessEurope jednogłośnie wybrała Pierre’a Gattaza na stanowisko prezydenta na kolejną dwuletnią kadencję.

Udane wyjście Europy z kryzysu COVID-19 będzie w centrum mojej uwagi przez następne 2 lata. Komisja Europejska zaproponowała ambitny plan naprawy dla Unii Europejskiej. Popieram proponowany instrument naprawy, ale pieniądze muszą być tak wydane, aby wesprzeć inwestycje i doprowadzić do konwergencji w górę. Green Deal i transformacja cyfrowa muszą być kluczowymi filarami europejskiej strategii wzrostu, ale strategia ta musi wykraczać poza te dwa filary. Naprawienie jednolitego rynku, wzmocnienie kluczowych przemysłowych łańcuchów wartości i ekosystemów, wspieranie reform strukturalnych w państwach członkowskich jest niezbędne do przywrócenia wzrostu i zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. Dobrobyt jest podstawą do inwestowania w ochronę społeczną i ochronę środowiska. Ta fundamentalna prawda będzie nadal kierować działaniami BusinessEurope na rzecz społeczności ” – powiedział Pierre Gattaz.

Konfederacja Lewiatan