BusinessEurope podpisało deklarację z Porto
10 maja 2021

BusinessEurope podpisało deklarację z Porto

7 maja w Porto odbył się Szczyt Społeczny zwołany przez Prezydencję Portugalską i Komisję Europejską w celu omówienia dalszych działań na rzecz osiągnięcia europejskich celów gospodarczych i społecznych oraz sposobów wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

BusinessEurope (paneuropejska organizacja, której członkiem jest Lewiatan) jest jednym z sygnatariuszy tzw. zobowiązania społecznego z Porto, które ma na celu zapewnienie, że europejska polityka społeczna wspiera wychodzenie z kryzysu Covid-19 i przyczynia się do zielonej i cyfrowej transformacji.

Przewodniczący BusinessEurope Pierre Gattaz powiedział:
„Głęboki kryzys, z którym mamy do czynienia, jest ogromnym wyzwaniem dla firm. Nakładanie dodatkowych obciążeń na przedsiębiorstwa osłabi ożywienie gospodarcze Europy i ograniczy środki na tworzenie miejsc pracy oraz inwestowanie w ekologiczną i cyfrową transformację. Przywódcy europejscy powinni w pierwszej kolejności wykorzystywać środki pozalegislacyjne do realizacji celów społecznych. Aby zapewnić odpowiedzialność za politykę społeczną, politycy potrzebują partnerów społecznych. Europejskie organizacje pracodawców i pracowników mogą pochwalić się dobrymi rezultatami w znajdowaniu kompromisów. Nie zgadzając się ze wszystkimi propozycjami Komisji dotyczącymi polityki społecznej, BusinessEurope podpisała deklarację z Porto. Jesteśmy zobowiązani do konstruktywnej pracy na rzecz ożywienia gospodarczego i zapewnienia, że zielona i cyfrowa transformacja przyniesie prawdziwy wzrost”.

 

Konfederacja Lewiatan