BusinessEurope: Potrzeba porozumienia w sprawie unijnego bodźca naprawczego
15 lipca 2020

BusinessEurope: Potrzeba porozumienia w sprawie unijnego bodźca naprawczego

W piątek 17 i sobotę 18 lipca przywódcy UE spotkają się w Brukseli, aby negocjować unijny plan naprawy gospodarczej i nowy długoterminowy budżet UE mający na celu pobudzenie wzrostu i zatrudnienia po kryzysie COVID-19.

Przewodniczący BusinessEurope Pierre Gattaz powiedział:

„W całej Europie miliony przedsiębiorców nie spędzą tego lata na wakacjach, lecz będą walczyć o przetrwanie swoich firm i o miejsca pracy od nich zależne, ponieważ nasze gospodarki nadal działają znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii COVID-19. Potrzebujemy jak najszybciej europejskiego operacyjnego planu naprawczego, aby móc zapewnić bodziec fiskalny potrzebny w ciągu najbliższych dwóch lat. Należy skoncentrować się na zwiększeniu zdolności do zarabiania i tworzenia miejsc pracy w europejskich przedsiębiorstwach. Wypłata środków musi strukturalnie poprawić naszą gospodarkę, a zatem powinna być powiązana z wdrażaniem reform”.

Konfederacja Lewiatan