BusinessEurope: Potrzebna równość w dostępie do międzynarodowych zamówień publicznych
22 maja 2020

BusinessEurope: Potrzebna równość w dostępie do międzynarodowych zamówień publicznych

BusinessEurope opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie przyjęcia międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych (IPI) przez UE. Zamówienia publiczne są ważnym motorem wzrostu gospodarczego, ponieważ ponad 250 tys. organów publicznych w UE kupuje towary, usługi, roboty budowlane i dostawy o wartości około 2 bln EUR rocznie, co stanowi około 14% PKB UE (w 2017 r.).

UE jest uważana za jeden z najbardziej otwartych rynków zamówień na świecie, ale często partnerzy handlowi UE nie pozwalają na wzajemny dostęp do swoich rynków zamówień. Głównym celem IPI powinno być umożliwienie Komisji Europejskiej podjęcia negocjacji w sprawie otwarcia rynków zamówień publicznych w krajach trzecich, które są zamknięte dla przedsiębiorstw z UE.

„Międzynarodowy instrument zamówień publicznych powinien wspierać wysiłki na rzecz otwarcia rynków zamówień publicznych w krajach trzecich, które są obecnie zamknięte dla firm z UE. IPI musi pomóc w ograniczeniu zakłóceń na rynku zamówień publicznych w UE. Musimy wyrównać szanse, łagodząc zakłócenia spowodowane przez niesprawiedliwie dotowane przedsiębiorstwa państwowe z krajów, które nie są otwarte dla przedsiębiorstw z UE. W naszym dokumencie przedstawiamy stanowisko w debacie i pomagamy w odblokowaniu procesu legislacyjnego. Naszym celem jest jak najszybsze uzyskanie skutecznego IPI” – powiedział Markus J. Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope.

Konfederacja Lewiatan