BusinessEurope przedstawia postulaty biznesu europejskiego
20 lutego 2021

BusinessEurope przedstawia postulaty biznesu europejskiego

BusinessEurope wysłało list do Pedro Siza Vieira, Ministra ds. gospodarczych i cyfrowych Portugalii, która sprawuje aktualnie Prezydencję w Radzie UE. Przedstawiono w nim kluczowe postulaty biznesu europejskiego w kontekście najbliższego posiedzeniem Rady ds. konkurencyjności.

 

Zasadnicze znaczenie przy wychodzeniu z kryzysu mają działania podejmowane przez UE i państwa członkowskie, aby utrzymać potencjał gospodarczy. Atrakcyjność otoczenia biznesowego odegra decydującą rolę w promowaniu inwestycji i określeniu zdolności Europy do sprostania podwójnej transformacji: ekologicznej i cyfrowej, a także co za tym idzie, generowaniu innowacji, utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz odzyskaniu wiodącej pozycji na świecie. Unijny Fundusz Odbudowy, a w szczególności Krajowe Plany Odbudowy, muszą stać się instrumentami pilnie potrzebnych reform służących zwiększeniu konkurencyjności oraz inwestycji. – mówi Kinga Grafa, Dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli i Stały Przedstawiciel w BusinessEurope.

Nasz jednolity rynek znajduje się pod największą presją w historii, a w obliczu kolejnych fal pandemii COVID-19, istnieje ryzyko, że powtórzymy błędy z wiosny 2020 r., kiedy to nieproporcjonalne jednostronne ograniczenia w UE przyniosły społeczeństwu więcej szkód niż korzyści w zwalczaniu wirusa. Dlatego tak ważne jest pełne wdrożenie konkluzji Rady Europejskiej z 21 stycznia 2021 r. dot. utrzymania otwartych granic i niezakłóconego przepływu towarów i usług. – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli.

Jednolity rynek powinien stanowić dla przedsiębiorstw kluczową, solidną podstawę do ponownego podjęcia działalności i napędzania ożywienia gospodarczego w kierunku ekologicznej i cyfrowej transformacji. Musimy dołożyć wszelkich starań, by umożliwić przedsiębiorstwom i społeczeństwu działanie w tym zakresie. W tym właśnie duchu 18 europejskich organizacji biznesowych zwróciło się do Rady UE z prośbą o podjęcie działań w zakresie unijnej harmonizacji standaryzacji.

Reasumując BusinessEurope:

  • jest szczególnie zaniepokojone ostatnimi doniesieniami na temat nowych ograniczeń na granicach i zakłóceń w swobodnym przepływie towarów i usług na jednolitym rynku; należy bezwzględnie unikać powtórzenia się nieskoordynowanych i nieproporcjonalnych ograniczeń, które zostały wprowadzone wiosną ubiegłego roku, dlatego wzywamy prezydencję do regularnego omawiania środków łagodzących skutki COVID-19 z państwami członkowskimi na wszystkich szczeblach, aby utrzymać otwarte granice i zapewnić niezakłócone funkcjonowanie jednolitego rynku
  • oczekuje, że prezydencja podejmie aktywne działania w związku ze zbliżającym się sprawozdaniem strategicznym nt. jednolitego rynku, którego publikację Komisja przewiduje na marzec
  • ponownie podkreśla polityczny charakter problemów związanych ze zharmonizowaną standaryzacją w UE oraz pilność niezbędnych działań, w tym ze strony Rady, w związku z odnowieniem strategii przemysłowej, jak podkreślono w wyżej wymienionym wspólnym piśmie 18 europejskich organizacji biznesowych z dnia 1 lutego 2021r.
  • podkreśla głębokie zaniepokojenie faktem, że Komisja nie wydała jeszcze komunikatu dot. lepszego stanowienia prawa, w tym w sprawie stosowania zasady „jeden do jednego”, co było kilkakrotnie odkładane; pozostawia to ten obszar polityki bez jasności ws. podejścia Komisji do zapewnienia regulacji opartych na dowodach i zmniejszenia zbędnego obciążenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw.
Konfederacja Lewiatan