BusinessEurope: Solidarność europejska niezbędna do przezwyciężenia kryzysu
18 marca 2020

BusinessEurope: Solidarność europejska niezbędna do przezwyciężenia kryzysu

„Zobowiązanie podjęte na wczorajszym szczycie Rady Europejskiej, aby zrobić wszystko, co konieczne, w celu rozwiązania poważnego kryzysu, przed którym stoimy, jest mile widziane przez europejską społeczność przedsiębiorców. Państwa członkowskie w całej UE już teraz podejmują działania, w szczególności mające na celu utrzymanie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw. Opiera się to o pełną elastyczność Paktu Stabilności i Wzrostu, specjalne środki w celu uwolnienia funduszy UE oraz skoordynowanego EBC i EBI.” – powiedział Pierre Gattaz, Prezydent BusinessEurope.

„Zapewnienie przetrwania kryzysu wszystkim firmom posiadającym rentowne modele biznesowe będzie niewątpliwie wymagało podjęcia dalszych środków w nadchodzących tygodniach i miesiącach. BusinessEurope i nasze federacje członkowskie będą nadal ściśle współpracować z rządami i instytucjami UE w celu zapewnienia wszelkich niezbędnych środków. Europa sprosta wyzwaniu COVID-19 tylko wtedy, gdy nasz ważny ekosystem biznesowy pozostanie nienaruszony i gotowy do ożywienia gospodarczego, a to będzie wymagać działania w duchu solidarności. Przedsiębiorstwa w całej Europie już teraz okazują swoją solidarność poprzez wyjątkowe działania, takie jak ukierunkowanie produkcji i dzielenie się wiedzą specjalistyczną, w celu zapewnienia tak pilnie potrzebnego sprzętu medycznego i ochronnego. W naszym interesie leży, aby ta solidarność funkcjonowała między wszystkimi rozmiarami przedsiębiorstw, między przedsiębiorstwami a rządami oraz między państwami członkowskimi. Przede wszystkim musimy utrzymać ogólnoeuropejskie łańcuchy dostaw i zachować jednolity rynek europejski. Oba są niezbędne do dostarczenia towarów, na których polegamy w nadchodzących tygodniach. I nie możemy zapominać, że przepływy handlowe i inwestycyjne z resztą świata są równie ważne dla utrzymania odporności gospodarczej i uniknięcia niedoborów dostaw w Europie” – dodał Pierre Gattaz.

Konfederacja Lewiatan