BusinessEurope: stanowisko w sprawie „inteligentnej suwerenności technologicznej”
25 czerwca 2020

BusinessEurope: stanowisko w sprawie „inteligentnej suwerenności technologicznej”

BusinessEurope opublikowało swoje stanowisko w sprawie „inteligentnej suwerenności technologicznej”. Koncepcja suwerenności technologicznej jest częścią europejskiej strategii przemysłowej i łączy się z ostatnimi debatami na temat „otwartej autonomii strategicznej” i „europejskiej odporności gospodarczej”.

Stanowisko prezentuje znaczenie inteligentnej suwerenności technologicznej dla biznesu. Nie powinien to być cel sam w sobie, ale sposób na wzmocnienie europejskiej konkurencyjności i jej pozycji geopolitycznej. Kluczowe zasady, które powinny przyświecać tej koncepcji to wsparcie dla wielostronnego ładu światowego, rozwój europejskich zdolności technologicznych i zdolność do zapewnienia dostępu do produktów i materiałów od wielu różnych dostawców.

Z całą treścią stanowiska można zapoznać się tutaj: https://www.businesseuope.eu/publications/smart-technological-sovereignty-how-it-could-support-eu-competitiveness

Konfederacja Lewiatan