BusinessEurope: UE musi zwalczać bariery dla jednolitego rynku
10 marca 2020

BusinessEurope: UE musi zwalczać bariery dla jednolitego rynku

Komisja Europejska opublikowała długoterminowy plan działania na rzecz lepszego wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. Wzmocnienia infrastruktury na szczeblu UE i krajowym od dłuższego czasu domagał się europejski biznes.

Dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer powiedział:

„Europejska polityka przemysłowa i gospodarka o obiegu zamkniętym mogą funkcjonować jedynie na pozbawionym barier jednolitym rynku UE, którego przepisy są wdrażane terminowo, przejrzyście i skutecznie. Europejski biznes chce znieść bariery i chce, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie UE wspólnie podjęły działania w celu egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku.
Europejski biznes nie przestanie wskazywać palcem na pozostałe bariery. Plan działania i raport na temat barier pomogą walczyć z rosnącym protekcjonizmem i wspierać równe szanse dla biznesu.
Ci politycy i instytucje, które hamują głębszą integrację rynku, muszą wziąć pod uwagę, że tylko pozbawiony barier jednolity rynek UE pozwoli na szybszą konwergencję gospodarczą i społeczną w Europie, czyli cel, do którego wszyscy zmierzamy. ”

Konfederacja Lewiatan

BusinessEurope