BusinessEurope: Zdecydowana reakcja ma zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu
27 maja 2020

BusinessEurope: Zdecydowana reakcja ma zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu

Komisja Europejska opracowała europejski plan naprawy gospodarczej.

Prezydent BusinessEurope Pierre Gattaz powiedział:

Instrument naprawczy UE, ustanowiony dziś przez Komisję, daje nadzieję, że Europa odegra swoją rolę, zapewniając silną i odpowiednią reakcję finansową na obecny kryzys. Jeśli zostanie przyjęty przez państwa członkowskie, przyczyni się do zwiększenia inwestycji, ochrony miejsc pracy i ograniczenia zamykania przedsiębiorstw.

Wsparciu finansowemu musi towarzyszyć jednak odpowiednia polityka. Gospodarcka UE musi wykorzystać swój potencjał. Kryzys pokazał, że jednolity rynek musi zostać wzmocniony. Samo przywrócenie go do poziomu sprzed kryzysu nie wystarczy, by pobudzić ożywienie gospodarcze Europy i jej strategiczny sukces. Dlatego konieczne będą między innymi dalsze działania w zakresie digitalizacji i dalszego otwarcia rynków usług.

Dziś niezbędne jest, aby Rada uzgodniła nowe wieloletnie ramy finansowe UE i instrument naprawy jeszcze przed przerwą letnią, tak aby fundusze mogły mieć jak największy wpływ na walkę ze skutkami pandemii.

Konfederacja Lewiatan