Cel klimatyczny 2030
18 marca 2020

Cel klimatyczny 2030

KE ogłosiła 18 marca br. plan działania dotyczący przygotowania Komunikatu ws. Planu Celu Klimatycznego na 2030 r., który zostanie dołączony do wniosku zmieniającego poziom redukcji emisji na 2030 r. zgodnie z art. 2 ust. 3 Prawa Klimatycznego. Jest to bardzo istotny dokument, bo na jego podstawie KE podejmie decyzję dot. zwiększonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. (50 – 55% w porównaniu do poziomu z 1990 r.).
Komisja twierdzi, że zwiększenie celu redukcji emisji na 2030 r. doprowadziłoby do bardziej stopniowej rocznej ścieżki redukcji i podziału wysiłków między dniem dzisiejszym a 2050 r. Jest jednak także świadoma, że ten znaczny wzrost ambicji na 2030 r. skróciłby czas na dostosowanie się podmiotów gospodarczych do nowych celów. W związku z tym, Komunikat oceni jak zwiększyć ambicje w sposób, który najlepiej przyczyni się do zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz poprawy konkurencyjności gospodarczej UE poprzez przyspieszenie wdrażania innowacji i modernizację europejskich przedsiębiorstw. Komisja stwierdza również, że dokona oceny wykonalności, kosztów i możliwości związanych z koniecznym wdrożeniem czystych technologii. Komisja przeanalizuje potrzebę modernizacji bazy przemysłowej UE i zapewnienia sprzyjającego otoczenia dla MŚP, wpływ na globalną pozycję konkurencyjną UE, a także wpływ makroekonomiczny np. w sprawie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego oraz potencjalnego ryzyka ucieczki emisji.

W drugim kwartale 2020 r. spodziewane są dalsze konsultacje publiczne, które będą otwarte przez 12 tygodni. W oparciu o wcześniejszą wypowiedź Wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa z tego miesiąca, Komunikat zostanie opublikowany we wrześniu 2020 r. wraz z wnioskiem zmieniającym niedawno zaproponowane europejskie Prawo Klimatyczne, ustanawiając ambicje na 50 lub 55% redukcji emisji do 2030 r.

Do dnia 15 kwietnia br. KE zbiera opinie na temat przedmiotowego dokumentu, które można zgłaszać tutaj.

Konfederacja Lewiatan

Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan Adam Dorywalski, ekspert biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli