Centrum Mediacji Lewiatan i m.st. Warszawa popularyzują mediację
29 września 2020

Centrum Mediacji Lewiatan i m.st. Warszawa popularyzują mediację

• Miasto Stołeczne Warszawa i Konfederacja Lewiatan, przy której działa Centrum Mediacji Lewiatan, realizują już porozumienie, dotyczące popularyzacji mediacji w administracji samorządowej.
• Mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą przyjść do urzędu i wszcząć mediację, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem.

– Urząd ma być miejscem dialogu, otwartym i przyjaznym. Budującym relacje, a nie wydającym arbitralne decyzje. Wprowadzenie mediacji umożliwi naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu spraw przy udziale niezależnego mediatora. Upowszechnienie tej metody przyspieszy proces rozstrzygania i pomoże w realizacji wielu zadań. Dlatego będziemy ją wykorzystywać i popularyzować – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

– Mediacja jest bardziej efektywna, szybsza, a to ważne dla naszych przedsiębiorców. Mediacja ułatwia rozwiązywanie sporów, a w konsekwencji wspomaga szybsze załatwienie spraw w urzędach. Długotrwałe oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnej z uwagi na konflikt interesów pomiędzy stronami często wstrzymuje inwestycje. Dla przedsiębiorców ma to niebagatelne znaczenie. Dlatego powinniśmy upowszechnić ten sposób rozwiązywania konfliktów i sporów, w tym administracyjnych, aby ułatwić prowadzenie działalności z korzyścią dla mieszkańców Warszawy – dodaje Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Mieszkańcy mogą zgłosić się do urzędu (biur oraz dzielnic) i wnioskować o mediację w sprawach, związanych m.in. z budownictwem i architekturą, zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i zielenią, gospodarką wodną, nieruchomościami, koncesjami, zezwoleniami lub pozwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie postępowań administracyjnych w tej alternatywnej i poufnej formule – przy udziale niezależnego mediatora – umożliwia szybsze wypracowanie rozwiązania (w ciągu dwóch – trzech miesięcy), w atmosferze wzajemnego zaufania i dialogu, bez długotrwałych i kosztowych sporów odwoławczych lub sądowych.

Co ważne – mediacja w postępowaniu administracyjnym jest dobrowolna, a decyzje administracyjne wydane za jej pośrednictwem są akceptowane, ponieważ w ich przygotowaniu uczestniczą aktywnie wszystkie strony – mieszkańcy, przedsiębiorcy i administracja samorządowa.

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z ekspertami Centrum Mediacji Lewiatan przeprowadził już dodatkowe szkolenia dla urzędników biur i dzielnic, prowadzących postępowania administracyjne. Rusza też akcja edukacyjna, popularyzująca mediację wśród mieszkańców stolicy.

Kontakt dla mediów:
Karolina Gałecka
Rzecznik prasowy
Urzędu m. st. Warszawy
tel.22 44 333 80, 665 800 561
e-mail: kgalecka@um.warszawa.pl

Zbigniew Maciąg
Departament Komunikacji
Konfederacja Lewiatan
604 589 080 | zmaciag@konfederacjalewiatan.pl
Zobacz także:
www.um.warszawa.pl/dla-mediow

Konfederacja Lewiatan