Centrum Mediacji Lewiatan zaprasza na bezpłatne mediacje online
09 kwietnia 2020

Centrum Mediacji Lewiatan zaprasza na bezpłatne mediacje online

• Mediatorzy Centrum Mediacji Lewiatan do 10 maja br. prowadzą online nieodpłatne mediacje.
• Odbywają się one w ramach akcji „Rozwiązywanie trudności przedsiębiorców związanych z epidemią COVID-19″

– Oferujemy pomoc online w rozwiązywaniu trudności przedsiębiorców związanych z epidemią COVID -19 w drodze negocjacji i mediacji z kontrahentami, pracownikami i ich pełnomocnikami – mówi mec. Roman Rewald, prezes Centrum Mediacji Lewiatan.

Spotkania są organizowane przy pomocy elektronicznych środków przekazu, z uwzględnieniem wszelkich zasad mediacji – w tym poufności.
Warunkiem podjęcia mediacji jest wyrażenie zgody przez obie strony. W sytuacji, gdy tylko jedna strona będzie gotowa (zmuszona do) renegocjacji warunków umownych to zadaniem mediatora będzie również ustalenie tej kwestii z drugą stroną tj. czy wyraża zgodę np. na renegocjację kontraktu czy podpisanie porozumienia zmieniającego.

Jeśli w ramach prowadzonych przez mediatorów mediacji online pojawi się konieczność podpisania porozumienia czy np. aneksu do realizowanego kontraktu, to będziemy starali się optymalizować przepływ dokumentów.

– Warto pamiętać, że na podstawie obowiązującego prawa, jeżeli aneks do umowy jest zawarty drogą ugody mediacyjnej, może być łatwo i bezpłatnie zatwierdzony przez sąd i stanowić orzeczenie sądowe, którego wykonania można następnie dochodzić drogą egzekucji, bez długiego i kosztownego procesu sądowego. W czasach pandemii należy się spodziewać, że prawie wszystkie kontrakty będą musiały być aneksowane, i wtedy uzgodnienie ich treści z udziałem mediatora daje znakomitą, niespotykaną dotąd korzyść – dodaje Roman Rewald.

Zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnej usługi mediacji online prosimy o zgłaszanie się mailowo na adres: mediacje@konfederacjalewiatan.pl w tytule maila wpisując: „ODR – zgłoszenie”. Sprawa zostanie przekazana mediatorowi Centrum Mediacji Lewiatan, który następnie skontaktuje się z firmą. Lista mediatorów świadczących swoje usługi w ramach tej akcji znajduje się tutaj.

Konfederacja Lewiatan