Co dalej z szóstym pakietem sankcji UE na Rosję?
02 czerwca 2022

Co dalej z szóstym pakietem sankcji UE na Rosję?

fot. European Council

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 30 maja państwa członkowskie przyjęły istotne postanowienia w sprawie Ukrainy i dalszych sankcji wobec Rosji.

  • Rada Europejska powtórzyła, że zamierza zintensyfikować naciski na Rosję i Białoruś, aby udaremnić wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie wezwała wszystkie kraje do dostosowania się do sankcji UE oraz do zaprzestania wszelkich prób obejścia sankcji lub wspomagania Rosji innymi sposobami.
  • Rada Europejska uzgodniła również, że szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji obejmie ropę naftową, a także produkty naftowe dostarczane z Rosji do państw członkowskich, z tymczasowym wyjątkiem dotyczącym ropy naftowej dostarczanej rurociągami.
  • Rada wezwała Radę do bezzwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu sankcji, co pomogłoby w zapewnieniu sprawnie funkcjonujący jednolitego rynku UE, uczciwą konkurencję, solidarność między państwami członkowskimi i równe szanse, także w odniesieniu do stopniowego zmniejszania naszej zależności od rosyjskich paliw kopalnych. W przypadku nagłych przerw w dostawach wprowadzone zostaną środki nadzwyczajne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. W związku z tym Komisja będzie monitorować wdrażanie tych środków i regularnie składać Radzie sprawozdania na temat ich realizacji, aby zapewnić równe szanse na jednolitym rynku UE i ciągłość dostaw.
  • Rada Europejska postanowiła również jak najszybciej powrócić do kwestii tymczasowego wyjątku dotyczącego ropy naftowej dostarczanej rurociągami.

Pełną treść konkluzji Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy można znaleźć tutaj.

Dalsze kroki

Oczekuje się, że szósty pakiet zostanie przyjęty w najbliższych dniach. Oprócz środków dotyczących ropy naftowej i produktów ropopochodnych szósty pakiet sankcji UE będzie zawierał także szereg innych środków, takich jak:

  • Umieszczenie w wykazie wysokich rangą oficerów wojskowych i innych osób
  • Środki dotyczące importu niektórych surowców
  • Zakaz korzystania z systemu SWIFT przez Sberbank – zdecydowanie największy bank Rosji – oraz dwa inne duże banki
  • Zakaz wstępu na antenę UE dla trzech dużych rosyjskich nadawców państwowych
  • Zakaz świadczenia usług księgowych i konsultingowych na rzecz firm rosyjskich
źródło: BusinessEurope