Cyfryzacja przyspieszy wzrost gospodarczy
15 marca 2024

Cyfryzacja przyspieszy wzrost gospodarczy

Jestem zwolennikiem inwestowania w cyfryzację i angażowania w ten proces jak najwięcej polskich firm, szczególnie małych i średnich. Chcemy wyrównywać konkurencję i wspierać nasze przedsiębiorstwa – zadeklarował Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji na spotkaniu z władzami i członkami Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem ministra cyfryzacja wpływa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i dotyka różnych aspektów naszego życia. Jest ważna dla każdego obywatela, sektora publicznego i biznesu.

– Chciałbym, aby cyfryzacja stała się przykładem transformacji państwa. Jest ona obecna w życiu każdego z nas, ale także na styku państwa, sektora publicznego i obywatela. Niezwykle istotna jest też dla przyszłości przedsiębiorstw. Jestem zwolennikiem wyrównywania szans na rynku cyfrowym, wspierania polskich firm. Będę zabiegał o stworzenie naszym firmom jak najlepszych warunki do inwestowania, prowadzenia działalności. Co nie znaczy, że będę przeciwnikiem wielkich, technologicznych korporacji – powiedział minister.

Szef resortu cyfryzacji zwrócił również uwagę na wyzwania, które stoją przed nami w kontekście szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Zmiany, które zachodzą w tym zakresie porównał do przechodzenia z epoki konia do epoki maszyny parowej. Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy, zmieni myślenie o roli państwa. Minister podkreślił znaczenie kompetencji cyfrowych. Bez nich trudno będzie przeprowadzać transformację cyfrową.

– Wkrótce uruchomimy wielką polską inwestycję w obszarze nowych technologii.  W ciągu trzech lat powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, jedna z największych tego typu instytucji w Europie. Będzie też  duża inwestycja Intela – dodał minister.

Konfederacja Lewiatan