Cyfryzacja rynku pracy – zakończył się projekt EFAD
02 lipca 2024

Cyfryzacja rynku pracy – zakończył się projekt EFAD

Zakończył się projekt “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji”, którego partnerem była Konfederacja Lewiatan. Dotyczył przygotowania do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy partnerów społecznych z kilku krajów.

Eksperci i uczestnicy projektu szukali odpowiedzi na pytania: jak przygotować miękkie lądowanie dla rynku pracy w okresie transformacji? Jak zapewnić, by sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe były rozwiązaniami technologicznymi, które pracują dla ludzi? Projekt miał także na celu wzrost wiedzy partnerów społecznych na temat poprawy warunków pracy w kontekście prawa do odłączania, umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych oraz łączenia życia prywatnego z zawodowym poprzez działania szkoleniowe i upowszechniające.

Jako jeden z efektów projektu powstał film „iPracownik” dotyczący cyfryzacji rynku pracy oraz  omawiający korzyści i zagrożenia wynikające z automatyzacji, robotyzacji i stosowania sztucznej inteligencji w miejscu pracy.

Konfederacja Lewiatan była partnerem projektu “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy partnerów społecznych z Polski, Włoch, Rumunii, Litwy oraz Macedonii Płn. Liderem projektu była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.Seminarium podsumowujące projekt odbyło się w dniach 12-13 czerwca.

Projekt „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej