Czego oczekuje europejski biznes od hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE?
02 czerwca 2023

Czego oczekuje europejski biznes od hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE?

Prezydenci federacji BusinessEurope spotkali się w Madrycie, aby przekazać minister gospodarki i transformacji cyfrowej Hiszpanii listę priorytetów biznesu dla hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE, która rozpocznie się 1 lipca 2023 r. Czego oczekują europejscy przedsiębiorcy od kolejnej prezydencji?

1-2 czerwca w Madrycie odbyła się Konferencja Prezydentów BusinessEurope (CoPres), podczas której prezydenci organizacji pracodawców przyjęli Deklarację Madrycką zawierającą postulaty europejskiego biznesu dla hiszpańskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Dokument ten został przekazany na ręce Nadii Calviño – wicepremier oraz minister gospodarki i transformacji cyfrowej Hiszpanii.

W Deklaracji Madryckiej europejski biznes podkreśla, że zapewnienie konkurencyjności jest drogą prowadzącą do silniejszej pozycji UE na świecie oraz do rozwoju gospodarczego i społecznego. W dokumencie wskazano na 5 priorytetów, które Hiszpania powinna wziąć pod uwagę przewodnicząc posiedzeniom Rady UE:

  • zmniejszenie obciążenia regulacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw,
  • dalsze pogłębianie jednolitego rynku UE,
  • zapewnienie dostaw energii w konkurencyjnych cenach,
  • rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności, wsparcie rozwoju innowacji i reform w celu zapewnienia wzrostu produktywności w Europie,
  • stworzenie nowych możliwości rynkowych europejskim przedsiębiorcom poprzez rozwijanie ambitnej polityki handlowej.
Henryka Bochniarz podczas spotkania CoPres w Madrycie

Podczas CoPres odbyło się także spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Margaritisem Schinasem. Prezydenci organizacji pracodawców mieli okazję zaprezentować postulaty europejskiego biznesu oraz wymienić się poglądami na temat obecnych najpoważniejszych wyzwań dla Europy. Podczas dyskusji komisarz Schinas przedstawił najważniejsze priorytety dla UE – konieczność rozwoju handlu międzynarodowego, dążenie do otwartej autonomii strategicznej, zapewnienie konkurencyjności Europy poprzez m.in. wsparcie rozwoju innowacji oraz ułatwienie procedur administracyjnych, a także wzmocnienie działań na rzecz rozwiązania problemu niedoborów pracowników oraz umiejętności.

Spotkanie prezydentów federacji pracodawców było także okazją do rozmów na temat wsparcia Ukrainy w jej integracji z UE oraz procesu wyłonienia organizacji ukraińskiej, która zostanie obserwatorem BusinessEurope, a w przyszłości jej pełnoprawnym członkiem. W preambule Deklaracji, Lewiatan oraz federacje z naszego regionu, umieściły także zapis o zapewnieniu wsparcia dla Ukrainy w realizacji wymogów członkostwa w UE.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w CoPres udział wzięły Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Pobierz Deklarację Madrycką (j.angielski)