Czego potrzebujemy do odmrożenia gospodarki?
14 kwietnia 2020

Czego potrzebujemy do odmrożenia gospodarki?

  • Każdy dzień utrzymywania gospodarki w zamrożeniu, oznacza rosnącą groźbę zwolnień pracowników. I choć priorytetem musi być bezpieczeństwo pracowników i klientów, to szereg firm mogłoby wznowić lub rozszerzyć działalność już dziś.
  • Do wdrożenia programu odmrożenia gospodarki potrzebne są m.in. powszechny dostęp do środków ochrony osobistej, określenie nowych standardów: BHP, higieny i dezynfekcji w miejscu pracy, obsługi klienta, a także zdefiniowanie zasad telepracy, możliwość weryfikowania zdrowia pracowników itd.

 

Epidemia koronawirusa w ogromnym stopniu zainfekowała Polską gospodarkę. Codziennie pojawiają się kolejne, coraz czarniejsze scenariusze recesji i wzrostu bezrobocia. Szereg firm nie wytrzymuje już finansowo stanu „zamrożenia gospodarki”. Każdy dzień utrzymywania powszechnych restrykcji dotyczących poruszania się i prowadzenia działalności gospodarczej powoduje znaczące straty i grozi zwolnieniami kolejnych grup pracowników. A przecież wiele firm mogłoby w bezpieczny sposób wznowić działalność lub ją rozszerzyć. Dlatego musimy zacząć przygotowywać program odmrażania gospodarki. Konfederacja Lewiatan już nad takim programem pracuje – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Lewiatana.

Niestety przedsiębiorstwa, chcąc wznowić lub poszerzyć swoje funkcjonowanie i nie zwiększać ryzyka zagrożenia epidemiologicznego, natrafiają na szereg ograniczeń. Są one zarówno po stronie przepisów, ich interpretacji i egzekwowania, jak i w sferze realnej (np. w zakresie dostępu do środków ochrony osobistej).

Aby nasza gospodarka mogła przyspieszać na dziś potrzebne są:

  • powszechny dostęp do środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, preparaty do odkażania) w adekwatnych cenach,
  • określenie wytycznych BHP w zakładach pracy, uwzględniających profilaktykę przeciwwirusową,
  • zdefiniowanie zasad organizacji pracy zdalnej i doprecyzowanie pojęcia miejsca pracy w sytuacji takiej formy pracy,
  • umożliwienie weryfikowania stanu zdrowia pracowników, przede wszystkim kontrolowania temperatury ciała oraz wprowadzenie możliwości prowadzenia wśród pracowników profilaktycznie testów na obecność Sars-CoV-2,
  • umożliwienie pracodawcom podejmowania decyzji o niedopuszczaniu pracownika do pracy w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia wirusem Sars-CoV-2,
  • umożliwienie wprowadzenia w ciągu dnia dodatkowych przerw na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń oraz wynikającej z tego potrzeby kilkukrotnego rozpoczynania pracy podczas doby pracowniczej,
  • wypracowanie planów higieny i dezynfekcji miejsc pracy oraz nowych standardów obsługi klientów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych (np. normy liczby osób na powierzchnię, odległości między stolikami, odległości w kolejkach do kas itp.).

Takie regulacje i zalecenia powinny być przygotowane we współpracy z przedstawicielami biznesu. Na pierwszym miejscu należy postawić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i klientów. Nie ma jednak sensu tworzyć wymagań i obciążeń nadmiernych, które nie znajdują uzasadnienia w potwierdzonej wiedzy o sposobach rozprzestrzeniania się wirusa. Firmom musi się opłacać otwierać działalność i finansować wszelkie dodatkowe działania ochronne. Inaczej będziemy musieli dalej ponosić koszty strat, na które nas nie stać – dodaje Baczewski.

Konfederacja Lewiatan