Czy cyfrowa Europa działa?
28 maja 2020

Czy cyfrowa Europa działa?

Pandemia to także sprawdzian naszych wyobrażeń o cyfrowej Europie. Dużo programów, dużo zapewnień, dużo pięknych perspektyw i ostrzeżeń, że powinniśmy się uniezależnić informatycznie od innych kontynentów – i przyszedł sprawdzian. Trochę trwało nim Komitet się pozbierał i wrócił do pracy w wersji online. Portal członków działał i działa, ale środki komunikacji okazały się zdecydowanie niewystarczające. Pierwsze spotkania online przez Skypea były trudne. Lista wcześniej zaplanowanych opinii została znacznie skrócona, wydarzenia przełożone, a sprawozdawcy dostali dodatkowe zadanie, by w każdej przygotowywanej opinii odnosić się do wpływu pandemii na zgłaszane rekomendacje.

Odbyła się sesja plenarna online, która przyjęła 5 opinii:

  • SOC/628 Wyzwania demograficzne w UE w świetle nierówności gospodarczych i rozwojowych
  • SOC/629 Trwałe finansowanie uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności
  • SOC/646 Wytyczne dotyczące zatrudnienia COM (2020) 70 final
  • NAT/780 Przepisy przejściowe dotyczące EFRROW i EFRG
  • NAT/782 Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego.

 

Posiedzenie online sekcji INT, podobnie jak spotkanie grupy pracodawców odbyło się na specjalnej platformie Interactio, i to jest standard, który pozwala wreszcie sprawnie prowadzić interaktywne obrady. To co ciągle widać, to beznadziejne zasięgi w różnych miastach, krajach. Europa ma nad czym pracować!

Jako członek grupy studyjnej pracuję nad trzema projektami opinii: CCMI/173 Przemysłowy wymiar unii bezpieczeństwa, INT/897 Nowa strategia przemysłowa i SOC/610 Kwestie związane z równością płci – działania następcze. Prace nad opinią dotyczącą zagrożeń dla wolności mediów zostały odłożone.

Opinia dotycząca przemysłowego wymiaru unii bezpieczeństwa, skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie technologicznym i technologiami związanymi z bezpieczeństwem przemysłu. Mimo wielu różnych działań i programów, w ocenie ekspertów, rozwój technologii zapewniających bezpieczeństwo przemysłu jest niewystarczający i rozproszony. Opinia pojawia się w dobrym momencie, gdy musimy inaczej spojrzeć nie tylko na bezpieczeństwo technologiczne przemysłu, ale w ogóle na niezależność i suwerenność UE.

Podobnie jest z opinią na temat nowej europejskiej strategii przemysłowej ogłoszonej przez KE. W grupie studyjnej przeważa pogląd, iż, podobnie jak wiele innych dokumentów strategicznych UE, nowa KE podchodzi do zagadnienia, jakby wcześniej nic się nie zdarzyło, nie rozlicza stopnia osiągnięcia celów poprzednich strategii przemysłowych. W dokumencie KE jest ponad 40 różnych programów, które mają realizować nowe/stare pomysły, ale wiele z nich dopiero ma powstać. To, co z pewnością jest wartością, to próba powiązania różnych obszarów i synergia działań. Pytanie jednak pozostaje: dlaczego z każdą nową Komisją i nowym Parlamentem Europejskim musimy zaczynać wszystko od początku? Teraz czekamy na komisyjny plan odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie, który będzie miał istotny wpływ na wcześniej ogłoszoną strategię. Mimo wszystko warto do niej zajrzeć, są tam zapowiedzi nowych strategii branżowych, m.in. przemysłu farmaceutycznego.

Konfederacja Lewiatan

Lech Pilawski lpilawski@konfederacjalewiatan.pl EKES, członek sekcji INT, SOC, CCMI, SDO