Czy polskie firmy są zainteresowane współpracą z ZEA?
13 lipca 2021

Czy polskie firmy są zainteresowane współpracą z ZEA?

  • Przedstawiciele władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich zwrócili się do Polski z prośbą o przygotowanie listy konkretnych projektów, które mogłyby być realizowane we wzajemnej współpracy między firmami w Polsce i w ZEA.
  • Chodzi o projekty związane m.in. z infrastrukturą, energetyką i ochroną środowiska.

 

Inicjatywa jest jednym z efektów czerwcowej wizyty w ZEA wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, który spotkał się z przedstawicielami emirackiej administracji rządowej, członkami tamtejszego samorządu gospodarczego oraz osobami zarządzającymi państwowymi funduszami majątkowymi.

Emiratczycy poprosili polską stronę o przedstawienie propozycji konkretnych projektów, które:

  • Mogłyby być dla firm z ZEA atrakcyjnymi inwestycjami w Polsce i w krajach naszego regionu. Chodzi między innymi o inwestycje związane z energetyką i infrastrukturą.
  • Byłyby ofertą polskich firm dla podmiotów w ZEA. Chodzi o konkretne technologie i rozwiązania, na bazie których podmioty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogłyby zbudować produkty oraz usługi potrzebne do zaspokojenia lokalnych potrzeb kraju. To m.in.: ulepszanie zarządzania zasobami wodnymi (w tym oczyszczanie i uzdatnianie wody),  gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, produkcja, magazynowanie i przetwórstwo żywności, szeroko rozumiana digitalizacja gospodarki (w tym sektora finansowego) oraz zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, medycyną (w tym sprzętem medycznym, biotechnologią, farmaceutykami), a także logistyką i transportem.

 

Strona emiracka zapowiedziała, że zapozna się ze wszystkimi ofertami współpracy. Ważne jest to, aby odnosiły się one do naszych przewag konkurencyjnych w stosunku do zagranicznej konkurencji, oferującej podobne rozwiązania/technologie/możliwości inwestycyjne w poszczególnych obszarach.

Konkurencja na rynku emirackim jest zacięta. Szanse na współprace mają zapewne tylko najnowocześniejsze i najbardziej atrakcyjne rozwiązania. MSZ ocenia jednak, że jeśli oferty polskich firm będą spełniać warunki brzegowe, szanse na nawiązanie konkretnej i korzystnej współpracy są duże.

Czy polskie firmy chcą współpracować ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi? Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera propozycje i oferty od przedsiębiorców pod adresem: dwe.sekretariat@msz.gov.pl.

 

Konfederacja Lewiatan