Dalkia Polska dołączyła do Lewiatana
03 marca 2021

Dalkia Polska dołączyła do Lewiatana

Mamy zaszczyt ogłosić, że grupa Dalkia Polska dołączyła do Konfederacji Lewiatan.

Grupa Dalkia Polska, należąca do grupy EDF, świadczy swoim klientom pełen zakres usług energetycznych: od zarządzania i optymalizację sieci grzewczych i chłodzących, wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych, po usługi efektywności energetycznej budynków i instalacji przemysłowych. Dalkia oferuje swoim klientom rozwiązania szyte na miarę w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii, optymalizacji miksu energetycznego oraz poprawienia efektywności środowiskowej i finansowej ich instalacji. W skład grupy Dalkia w Polsce wchodzą:
• Dalkia Polska sp. z o.o.
• Dalkia Polska Solutions sp. z o.o.
• Dalkia Polska Energia S.A.

Misja Dalkii
Wykorzystując ponad 85-letnie doświadczenie, Dalkia wspiera swoich klientów przemysłowych i samorządy w transformacji energetycznej. Działania spółki skupiają się na dwóch kluczowych obszarach:

Oszczędzanie energii
Dalkia zainicjowała transformację energetyczną już w 1937 roku, podpisując pierwszą umowę o poprawę efektywności energetycznej (EPC). Od tego czasu Dalkia zajmuje się projektowaniem instalacji energetycznych oraz zarządzaniem nimi w obiektach przemysłowych, mieszkaniowych i komercyjnych, w celu optymalizacji zużycia energii oraz wygenerowania oszczędności u swoich klientów.

Rozwój lokalnych i odnawialnych źródeł energii, a także energii z odzysku w celu promowania gospodarki o obiegu zamkniętym:
Dalkia rozwija lokalne i odnawialne źródła energii, poprzez systemy ciepła i chłodu, jako alternatywę dla paliw kopalnych, stanowiących główne źródło emisji CO₂. Systemy te zasilane są energią z biomasy, biogazu lub energią geotermalną, a także ciepłem odzyskanym z procesów produkcyjnych.
W 2019 roku Dalkia zapobiegła emisji 4,3 mln ton CO₂, co odpowiada wyłączeniu z ruchu ponad dwóch milionów samochodów. Spółka zakłada, że do 2022 roku udział odnawialnych i odzyskanych źródeł energii w jej miksie energetycznym osiągnie poziom 50%.

Dalkia na świecie
W 2014 r. Dalkia dołączyła do grupy EDF i jako lider usług energetycznych stała się kluczowym partnerem w transformacji energetycznej we Francji. W ramach dalszego rozwoju, spółka rozpoczęła ekspansję zagraniczną, w pierwszej kolejności, na rynkach usług energetycznych Wielkiej Brytanii, Polski, USA i Rosji. Dziś Dalkia jest obecna w ośmiu krajach i zatrudnia łącznie około 16 600 pracowników.

Dalkia w Polsce
W 2014 roku Dalkia utworzyła w Polsce swoją spółkę zależną Dalkia Polska sp. z o.o. W 2015 roku do grupy dołączyła spółka Dalkia Polska Energia S.A., operator zajmujący się zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem miejskich sieci ciepłowniczych w regionie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. W 2017 roku Dalkia pozyskała spółkę Dalkia Polska Solutions sp. z o.o., wyspecjalizowaną w zapewnianiu efektywności energetycznej w budynkach i obiektach przemysłowych.

Dalkia Polska i jej dwie spółki zależne zatrudniają w Polsce 391 pracowników i wypracowują obroty na poziomie 40 mln euro rocznie.

Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zabiegamy o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego

Naszą misją jest polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jesteśmy aktywni na forum międzynarodowym. Jako pierwsza polska organizacja pracodawców otworzyliśmy biuro w Brukseli w 2001 roku. Jesteśmy członkiem BusinessEurope, organizacji europejskich przedsiębiorców, która zrzesza 41 federacji z 35 krajów i skupia firmy zatrudniające ponad 120 mln pracowników. Zespół Lewiatana to doświadczeni eksperci i doradcy współpracujący na bieżąco z kluczowymi decydentami. Uczestniczą w pracach ponad 450 rad, komitetów, grup i innych podmiotów decyzyjnych, dbając o lepsze regulacje i rozwiązania dla przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan