Data Act – uwagi Lewiatana
26 października 2022

Data Act – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje zmian do projektu sprawozdania Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego do Data Act (Akt w sprawie danych).

KL/415/202/AM/2022

Pobierz