Dialog społeczny trzeba chronić i wzmacniać
24 października 2022

Dialog społeczny trzeba chronić i wzmacniać

Mimo umocowania dialogu społecznego w polskim systemie prawnym wciąż istnieje wiele problemów związanych z brakiem wymiany informacji, trudnościami w prowadzeniu konsultacji i negocjacji, niechęcią do wspólnego podejmowania decyzji.

Dialog społeczny nie jest postrzegany przez rząd jako wartość, a rola Rady Dialogu Społecznego systematycznie maleje – uważa Konfederacja Lewiatan.

W tej sytuacji partnerzy społeczni muszą sami poszukiwać rozwiązań wielu problemów społecznych i gospodarczych. Jednocześnie nie porzucają prób współpracy, niezmiennie przekonując, że dialog społeczny leży we wspólnym interesie wszystkich stron, ułatwia osiąganie porozumienia i buduje wzajemne zaufanie.

– Dialog społeczny dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin życia społeczno- gospodarczego, nie zaś wąsko pojmowanych stosunków przemysłowych. To nie tylko metoda wypracowania stopniowych reform i zmian ustawodawstwa, ale także możliwość szybkiego zastosowania niektórych rozwiązań zachęcających do większej aktywności zawodowej dzięki rozwiązaniom przyjmowanym na poziomie zakładu pracy –  mówi  prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan czynnie promuje ideę dialogu na szczeblu krajowym i regionalnym, inicjuje dyskusje i wystąpienia partnerów społecznych w ważnych kwestiach, reaguje na wyzwania współczesnego rynku pracy.

Uczestnicy dialogu społecznego wspierani są przez Norwegów w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”, finansowanego poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021.

W projekcie „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców”, realizowanym w latach 2020-2022 w ramach wskazanego programu, Lewiatan podjął szereg działań na rzecz wypracowania nowych wzorców prowadzenia dialogu społecznego przez pracodawców.

Propozycje zmian w prawie, które mogą wzmocnić rolę dialogu społecznego, a także podsumowanie projektu znajdziesz tutaj: https://lewiatan.org/wiemy-jak-wzmocnic-dialog-spoleczny-w-polsce-podsumowujemy-projekt/

Konfederacja Lewiatan