Dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia (UE) 2016/679 – stanowisko Lewiatana
18 lipca 2023

Dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia (UE) 2016/679 – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do niedawnej publikacji projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia (UE) 2016/679, mając na uwadze zaproszenie do przesyłania opinii w sprawie projektu, Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko wobec projektu.

KL/277/124/AM/2023

Pobierz