Dolnośląscy Pracodawcy wybrali władze i podsumowali działania
16 czerwca 2023

Dolnośląscy Pracodawcy wybrali władze i podsumowali działania

Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Dolnośląskich Pracodawców wybrano ponownie prezesa zarządu, wiceprezesów oraz członków Komisji Rewizyjnej.

16 czerwca 2023 r. w Pałacu w Krzyżowej odbyło się tegoroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Dolnośląskich Pracodawców.

Przedstawiciele firm członkowskich Dolnośląskich Pracodawców zebrali się, by podsumować poprzedni rok działalności. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2022 r., zgromadzeni członkowie udzielili Zarządowi Związku absolutorium, a także oddali swoje głosy w wyborach do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję 2023-2027.

Jednogłośnie na kolejną kadencję jako prezes zarządu został wybrany Artur Mazurkiewicz. Wyłoniono także 6 wiceprezesów Zarządu oraz 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Dolnośląskich Pracodawców na kadencję 2023-2027:

 • Artur Mazurkiewicz – prezes zarządu,
 • Marcin Biskup – wiceprezes zarządu,
 • Tadeusz Choczaj – wiceprezes zarządu,
 • Piotr Ek – wiceprezes zarządu,
 • Czesław Grzesiak – wiceprezes zarządu,
 • Katarzyna Kiek – wiceprezeska zarządu,
 • Artur Sawrycz – wiceprezes zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskich Pracodawcówna kadencję 2023-2027:

 • Piotr Adam Tadeusiak – przewodniczący,
 • Paweł Marczuk,
 • Przemysław Płonka,
 • Waldemar Weihs,
 • Piotr Wywrot.

Dziękujemy za zaagażowanie w życie związku i wspieranie przedsięwzięć.

Galeria zdjęć z tegorocznego Walnego Zebrania Członków tutaj

Materiał Dolnośląskich Pracodawców