Doręczenia elektroniczne – stanowisko Lewiatana ws. projektu nowelizacji ustawy
16 czerwca 2021

Doręczenia elektroniczne – stanowisko Lewiatana ws. projektu nowelizacji ustawy

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy, wskazując, że ustawa o doręczeniach elektronicznych wymaga gruntownego przeglądu jak i zasadniczej nowelizacji, w tym również w zakresie monopolu operatora wyznaczonego, kosztów świadczenia usług, tempa i powszechności wdrożenia e-doręczeń, czy ryzyk prawnych związanych z niedozwoloną pomocą publiczną.

Konfederacja Lewiatan, KL/237/174/AM/2021

Pobierz