Dorota Zawadzka-Stępniak pokieruje departamentem energii w Lewiatanie
10 stycznia 2020

Dorota Zawadzka-Stępniak pokieruje departamentem energii w Lewiatanie

• Nową dyrektorką departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan została Dorota Zawadzka-Stępniak.
• Zastąpiła na tym stanowisku Darię Kulczycką, która objęła funkcję doradcy zarządu.

Dorota Zawadzka- Stępniak ma bogate doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz energetyki. W resorcie środowiska była odpowiedzialna za kreowanie polityki klimatycznej oraz wdrażanie rozwiązań wynikających z ekologicznych konwencji międzynarodowych. Przewodniczyła zespołowi ds. negocjacji międzynarodowych sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto. Była zastępcą dyrektora departamentu zmian klimatu i ochrony atmosfery.
W Fundacji WWF koordynowała pion polityki środowiskowej. Była odpowiedzialna za działania lobbingowe oraz komunikacyjne dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej, wodnej oraz funduszy Unii Europejskich na lata 2014-2020.

Jako zastępca prezesa zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadała za zarządzanie programami wsparcia finansowego projektów z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej oraz wdrażanie Systemu Zielonych Inwestycji GIS w Polsce.

Ostatnio pracowała w firmie doradczej PwC Advisory, gdzie jako dyrektor zajmowała się doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania funduszy z międzynarodowych instytucji finansowych tj. EBOR, EBI, KE.

Konfederacja Lewiatan