DSA (Digital Services Act) i DMA (Digital Markets Act) – kluczowy pakiet zmian dot. rynku cyfrowego w UE
27 stycznia 2021

DSA (Digital Services Act) i DMA (Digital Markets Act) – kluczowy pakiet zmian dot. rynku cyfrowego w UE

Rząd polski pracuje obecnie nad stanowiskami do pakietu zmian dot. funkcjonowania rynku cyfrowego, tj. projektu rozporządzeń DSA i DMA. Konfederacja Lewiatan opracowała w styczniu dwa stanowiska, w ramach których dzieli się ze strona rządową wstępną opinią rynku na temat pakietu.

 

DMA adresuje problemy zaburzenia konkurencji na rynku cyfrowym i ma na celu wprowadzenie mechanizmów ex-ante nakładających na tzw. platformy gatekeepers (tzw. strażników Internetu) dodatkowe obowiązki (z zakresu m.in. transparentności, sprawozdawczości, zasad przetwarzania danych).

DSA przewiduje zmiany dotyczące zasad zarządzania treściami nielegalnymi na Internecie oraz doprecyzowuje zasady odpowiedzialności pośredników w tym zakresie.

Konfederacja Lewiatan opowiada się za precyzyjnym określeniem obowiązków firm objętych DSA. Rozumiemy potrzebę zróżnicowaniu obowiązków przewidzianych w regulacji. Ważne jest jednak, aby DSA brał pod uwagę model biznesowy, charakter i profil ryzyka z jakim mierzą się usługodawcy i użytkownicy oraz konsekwentnie uwzględniał proporcjonalne zobowiązania. DSA powinno wyraźnie określić, że odpowiedzialność pośrednika i dodatkowe obowiązki powinny koncentrować się na „ogólnodostępnych platformach cyfrowych, które mają możliwość redagowania/moderowania/modelowania treści zamieszczanych przez użytkowników”.
Jednocześnie Konfederacja Lewiatan dostrzega, że w ramach przyjętego przez Komisję zróżnicowania na „bardzo duże platformy” oraz pozostałe firmy objęte regulacją, kryterium kluczowym stał się nie profil ryzyka, a wielkość firmy (mierzona liczbą aktywnych odbiorców usług).

Jeżeli chodzi o DMA, uważamy w KL, że wszelkie wprowadzane w tym projekcie mechanizmy powinny mieć na celu zagwarantowanie konkurencji na rynku usług cyfrowych, dlatego popieramy cel jaki przyświecał Komisji Europejskiej w toku prac nad DMA, jakim jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania jednolitego rynku usług cyfrowych poprzez zagwarantowanie, że rynki w całej Unii, na których są obecni „gatekeeper”, są konkurencyjne i sprawiedliwe.
Konfederacja Lewiatan, w swoim stanowisku, sceptycznie odnosi się do pomysłu skoncentrowania      się w regulacji na bardzo dużych platformach internetowych (VLOP) lub platformach gatekeeper.  Jednocześnie, inni przedsiębiorcy działający na rynku cyfrowym, którzy odczuwają negatywne skutki działań platform o dominującej pozycji, określonych w projekcie jako gatekeepers, zdecydowanie popierają projekt regulacji DMA

Zobacz stanowisko Konfederacji w sprawie DMA

Zobacz stanowisko Konfederacji w sprawie DSA

 

Konfederacja Lewiatan