Dużymi krokami zbliża się europejski akt o wolności mediów (Media Freedom Act)
25 stycznia 2022

Dużymi krokami zbliża się europejski akt o wolności mediów (Media Freedom Act)

Komisja Europejska przygotowuje się do odświeżenia ram regulacyjnych dotyczących funkcjonowania mediów w UE.

Komisja zamierza pochylić się nad tak istotnymi kwestiami jak:

  • Ochrona unijnego rynku wewnętrznego mediów, niezależności i pluralizmu mediów
  • Przejrzystość własności mediów
  • Wyważony i bezstronny przekaz medialny
  • Funkcjonowanie mediów publicznych

Celem nadrzędnym Komisji jest zapewnienie obywatelom UE dostępu do szerokiej i zróżnicowanej oferty medialnej zarówno w Internecie, jak i poza nim i ochrona niezależność redakcyjnej, która jest warunkiem wstępnym wolności mediów i ich integralności. Istotną kwestią będzie również analiza zasad funkcjonowania mediów publicznych w krajach członkowskich i ich wpływu na konkurencję na rynku wewnętrznym oraz zasad funkcjonowania reklamy państwowej i wydatków ponoszonych tę reklamę.

Ogłoszone konsultacje, które służą zebraniu przez Brukselę dodatkowych informacji na temat funkcjonowania rynku mediów na poziomie krajowym oraz oceny dotychczasowych unijnych działań dot. sektora, potrwają do 21 marca br.

Link do informacji na temat konsultacji znajduje się tu.

 

Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego
amusielak@lewiatan.org


Artykuł dla styczniowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan.