Dyrektywa ws. powództw przedstawicielskich – weź udział w pracach
03 września 2021

Dyrektywa ws. powództw przedstawicielskich – weź udział w pracach

Konfederacja Lewiatan przymierza się do prac nad implementacją dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Krótkie podsumowanie dot. dyrektywy:

 1. Stan prawny w zakresie postępowań grupowych w UE jest zróżnicowany. Część krajów (w tym Polska) przewiduje możliwość wytaczania powództw grupowych, podczas gdy inne państwa w ogóle tej instytucji nie znają. Dyrektywa wprowadza jednolite przepisy dotyczących możliwości wnoszenia przez konsumentów pozwów zbiorowych.

  Konsumenci, za pośrednictwem pozwów zbiorowych, będą mogli domagać się od przedsiębiorców naruszających ich prawa, środków naprawczych w postaci: odszkodowania, naprawy, wymiany, obniżenia ceny, rozwiązania umowy lub zwrotu spełnionego świadczenia. Dyrektywa umożliwi upoważnionym podmiotom, reprezentującym zbiorowy interes konsumentów, dochodzenie roszczeń w drodze powództw przedstawicielskich.

 2. Dyrektywa pozostawia bardzo wiele kwestii niezharmonizowanych. Wprowadza ogólne ramy, ale państwa członkowskie będą mogły wiele aspektów uregulować samodzielnie, np.:
  • wybór między postępowaniem administracyjnym a cywilnym dla powództwo zbiorowych
  • kryteria dla podmiotów upoważnionych do podejmowania działań w imieniu konsumentów
  • wymaganego stopnia podobieństwa roszczeń indywidualnych lub minimalnej liczby konsumentów, pozwalających na wniesienie powództwa zbiorowego
 3. Materialny zakres dyrektywy obejmuje 66 aktów prawa UE. Konkretne przepisy, do których zastosowanie ma dyrektywa znajdują się w załączniku I do dyrektywy.

  Dyrektywa może mieć zastosowanie m.in.: do sporów z zakresu ochrony danych osobowych, produktów leczniczych, podróży lotniczych, usług finansowych, ochrony konsumentów, ogólnego bezpieczeństwa produktów, handlu elektronicznego, gazu i energii, bezpieczeństwa żywności, wyrobów medycznych.

 4. Harmonogram implementacji:
  • Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 4 grudnia 2020
  • Weszła w życie 24 grudnia 2020
  • Termin na implementację dyrektywy dla Państw Członkowskich mija 25 grudnia 2022
  • Dyrektywa będzie stosowana od 25 czerwca 2023

Więcej informacji >>

 

Kontakt dla zainteresowanych firm:
Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan
kolejniczak@konfederacjalewiatan.pl