E-faktury ograniczą oszustwa podatkowe
20 czerwca 2023

E-faktury ograniczą oszustwa podatkowe

Niekwestionowaną zaletą uchwalonej kilka dni temu ustawy wdrażającej Krajowy System e - Faktur jest wprowadzenie jednolitego standardu obiegu faktur elektronicznych, co pozwoli efektywniej weryfikować organom podatkowym e-faktury oraz ograniczyć oszustwa podatkowe – uważa Konfederacja Lewiatan.

Z perspektywy podatnika korzyści związane są z łatwiejszym prowadzeniem ewidencji sprzedaży, szybszą wymianą informacji pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym, która ma przyczynić się do skrócenia terminu  zwrotu VAT z 60 do 40 dni. To również brak ryzyka  w przypadkach losowych zniszczenia lub zgubienia faktury oraz archiwizacja e- faktur,  ponieważ będzie ona dostępna w KSeF przez 10 lat.

– O ile w dalszej perspektywie można liczyć na korzyści wynikające z automatyzacji procesów fakturowania to w chwili obecnej  dla przedsiębiorców, którzy są na etapie przygotowań do wdrożenia KSeF budzi on wciąż wiele wątpliwości. Dla większości z nich będzie to bowiem spore wyzwanie techniczno – logistyczne. Dodatkowo koszty wdrożenia obowiązkowego systemu będą szczególnie wysokie w przypadku większych podmiotów obsługujących dużą liczbę klientów regularnie fakturowanych i oferujących różne produkty. Obecnie nie istnieją żadne propozycje systemowego wsparcia dla przedsiębiorców, którzy będą objęci nowym obowiązkiem, pomimo naszych postulatów o dodanie do katalogu ulgi B+R wydatków poniesionych na wdrożenie KSeF – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Krajowy System e-Faktur jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną pozwalającą na wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

Poza wystawianiem, przesyłaniem i otrzymywaniem faktur ustrukturyzowanych KSeF posiada również funkcje ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury.

Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. z wyjątkiem podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Konfederacja Lewiatan