EFNI 2022. Europa na globalnych rynkach
11 października 2022

EFNI 2022. Europa na globalnych rynkach

Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa, jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy, jakie wspólne wyzwania stoją przed biznesem i administracją wobec współczesnych kryzysów, jak promować rolę kobiet w biznesie, czy szklany sufit wciąż jest realnym problem, jak zachowują się rynki finansowe w dobie niepewności – to tylko niektóre z pytań, na które będą szukali odpowiedzi uczestnicy 11 paneli w ramach ścieżki tematycznej „Europa na globalnych rynkach” w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

13 października

Panel: Łańcuchy dostaw czasów niepewności

Partnerzy: Adamed Pharma, Intel Technology Poland, Volkswagen Poznań

Jak zapobiec problemom, których świat doświadczył w czasach pandemii? Jakie wnioski wyciągnął biznes z załamania się łańcuchów w ostatnich latach? Czy państwa i wspólnoty są skazane na wsparcie firm w tym zakresie? Jak produkcja będzie znosić okresy przestojów, które nadal grożą firmom?

Agnieszka Olenderek, członek zarządu, Finanse, Zakupy i IT, Volkswagen Poznań

Hendrik Bourgeois, vice-president, European Gov Affairs, Intel Technology Poland

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka, MB Pneumatyka

Marzena Cichosz, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa Bartłomiej Rodawski, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Adamed Pharma

Marek Zychla, prezes zarządu, Śląski Związek Pracodawców Prywatnych

Moderacja: Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

 

Panel: Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa?

Partnerzy: Citi Handlowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Partner merytoryczny: Szkoła Główna Handlowa

Czego uczą nas potężne interwencje finansowe państw i UE wobec firm, których doświadczyliśmy w ostatnich latach, w momentach kryzysowych? Coraz więcej firm domaga się uregulowania swoich obszarów rynku. Czy zmieni to perspektywę z konfrontacji państwo vs. rynek na rzecz porządkowania reguł gry i równych szans?

Piotr Wachowiak, profesor, rektor Szkoły Głównej Handlowej

Paweł Borys, prezes, Polski Fundusz Rozwoju

Wauthier Robyns, członek Komitetu Zarządzającego, Assuralia, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Sławomir Sikora, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy

Tomasz Makarewicz, ekonomista, Universität Bielefeld

Paweł Jaroszek, wiceprezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Moderacja: Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy?

Partnerzy: EEA & Norway Grant, Miasto Gdynia, Uber

Czy uchodźcy z Ukrainy zasilą polskie firmy jako pracownicy? Jaki będą mieć wpływ na popyt na rynku pracy? Jaką politykę praktykują dziś firmy, aby pozyskiwać i utrzymywać u siebie największe talenty? Czy znamy, bądź posiadamy mechanizmy poznania profili zawodowych i kompetencji nowych mieszkańców Polski przybywających ze wschodu?

Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydentka Miasta Gdyni

Henrik Munthe, adwokat NHO

Małgorzata Stanowska, Head of Public Policy for CEE, Uber

Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor, Szkoła Główna Handlowa

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy

Moderacja: Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, profesor, Uniwersytet Warszawski

 

Panel: Przyszłość rolnictwa i rynku żywnościowego

Partnerzy: BASF Polska

Partner merytoryczny: Polityka Insight

Czy polityka w zakresie dóbr spożywczych w Europie wymaga znaczącego przewartościowania – niemal na skalę dywersyfikacji źródeł energii? Jak UE powinna, bądź może zareagować na bieżącą sytuację w zakresie polityki subsydiowania produkcji roślinnej i zwierzęcej? Konsekwencje wojny w Ukrainie dla świata.

Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions, BASF Polska

 Maciej Gołubiewski, szef gabinetu komisarza ds. rolnictwa, Komisja Europejska

Urszula Pasławska, posłanka, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Ewa Chodkiewicz, dyrektor Działu Ochrony Przyrody, Fundacja WWF Polsk

Moderacja: Hanna Cichy, Polityka Insight

 

14 października

Panel: Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów

Partner: Orange Polska

W ostatnich latach światem wstrząsa szereg zdarzeń, których wspólnym mianownikiem jest nieprzewidywalność bądź trudny do uchwycenia moment na zapobieżenie problemom. Kryzysy ekonomiczne i finansowe, kolejne fale pandemii, konflikty zbrojne, wzmożone ruchy migracyjne, wahania cen nośników energii i rosnące ryzyko ich deficytu – to czynniki determinujące gwałtowne zmiany o wielorakich konsekwencjach, wzajemnie oddziałujących na siebie.

Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange Polska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka, Instytut Strategie 2050

Radosław Kujawa, generał, były szef Służby Wywiadu Wojskowego

Moderacja: Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Przyszłość rozliczeń finansowych i zaufania do gotówki

Partnerzy: Bank Ochrony Środowiska, Blue Media

Czas pandemii i związanych z nią obostrzeń sprzyjał rozwiązaniom redukującym bezpośredni kontakt z gotówką i bezpośrednie transakcje między ludźmi na rzecz szeregu rozwiązań cyfrowych. Przekształciło się to w inne trendy, bądź je wzmocniło, przykład to wzrost wartości e-commerce w Polsce. Które z trendów już dziś dostrzegalnych staną się praktyką rynkową?

Małgorzata Zaleska, profesor, dyrektorka Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa

Jerzy Zań, wiceprezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Antonio Garcia del Riego, członek, Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny

Wojciech Murawski, Chief Commercial Officer i członek zarządu, Blue Media

Moderacja: Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Jak promować rolę kobiet w biznesie. Szklany sufit – wciąż realny problem?

Partnerzy: Deutsche Bank Polska, Miasto Gdańsk, Fundacja Liderek Biznesu, KRUK SA

Czy procedury sprzyjające różnorodności i inkluzywności w organizacjach sprawdzają się w praktyce? Jak egzekwować istniejące regulacje, bądź wywalczyć równościową politykę? Czy nadal istnieją sektory “zarezerwowane” dla mężczyzn?

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańsk

Asli Ertonguc, General Manager, Poland & Baltic, British-American Tobacco

Monika Jezierska, członkini zarządu, Fundacja Liderek Biznesu oraz zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym, partner, EY Polska

Urszula Okarma, członkini zarządu, KRUK S.A.

Magdalena Rogalska, wiceprezes, Deutsche Bank Polska

Moderacja: Kuba Sito, Chilli Zet

 

Panel:  Biznes i trzeci sektor: wspólne cele

Partner: Google

Jak zacząć, czyli sposoby wypracowania strategii CSR i etapy jej wdrożenia. Ewolucja spojrzenia firm na odpowiedzialność społeczną. Dobra współpraca, czyli jak firma może nawiązać i rozwijać partnerstwo z trzecim sektorem?

Jagoda Zakrzewska, Government Affairs and Public Policy Manager Poland & CEE, Google Poland Zbigniew Canowiecki, prezydent, Pracodawcy Pomorza

Witold Klaus, profesor, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk

Halina Brdulak, profesor, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

Agata Polińska, wiceprezeska, Onkofundacja Alivia – zdalnie online

Moderacja: Mirella Panek-Owsiańska, ekspertka ds. CSR

 

Panel: Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda?

Partnerzy: Bosch Polska, EY, IKEA Retail Polska, L’Oreal Polska

Jaki wpływ na konsumpcję dóbr mają trudne do przewidzenia czynniki zewnętrzne, jak pandemia czy konflikt zbrojny oraz towarzyszące im niepokoje społeczne? Jak wchodzenie na rynek klienta nowego pokolenia redefiniuje strategie sprzedażowe?

Robert Krzak, Business Consulting, Ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY Polska Rafał Rudziński, CEO, Bosch Polska

Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail Polska Valéry Gaucherand, dyrektor generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Moderacja: Jakub Bierzyński, badacz rynków, mediów i reklamy

 

Panel: Rynki finansowe w dobie niepewności

Partner: Deutsche Bank Polska

W jaki sposób rynki poradzą sobie z szeregiem nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które uderzają w dotychczasowy porządek? Jakie powinności spoczywają na regulatorach, aby wspierać stabilność rynków?

Małgorzata Zaleska, profesor, dyrektorka Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa

Antonio Garcia del Riego, Member, European Economic and Social

Tomasz Kowalski, prezes, Deutsche Bank Polska

Moderacja: Hanna Cichy, Polityka Insight

 

Panel: Mecenat kultury – jak osiągnąć konsensus i obustronne korzyści?

Partner: BMW Group Polska

Dlaczego marki angażują się w świat kultury i sztuki? Czy wpisując taką aktywność w swoje strategie, zakładają konkretne korzyści? A także – czy istnieją stałe reguły budowania relacji marka – instytucja kultury bądź twórca.

Urszula Kropiwiec, wicedyrektorka, Nowy Teatr w Warszawie

Kacper Studencki, dyrektor marketingu, BMW Group Polska

Przemysław Kieliszewski, dyrektor, Teatr Muzyczny w Poznaniu

Andrzej Kosendiak, dyrektor, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Beata Szczucińska, kanclerz, Akademia Teatralna w Warszawie