EFNI 2022. Europa przyszłości
11 października 2022

EFNI 2022. Europa przyszłości

Przyszłości Europy poświęconych będzie osiem paneli w ramach ścieżki tematycznej dotyczącej naszego kontynentu. Uczestnicy EFNI rozmawiać będą o transatlantyckich relacjach USA – UE w dobie wojny, Europie zjednoczonej czy podzielonej, planie odbudowy i integracji europejskiej Ukrainy czy przyszłości politycznej i gospodarczej Europy.

13 października

Panel: Zdrowe miasta – gdzie żyje się najlepiej?

Partnerzy: Grupa LUX MED, Uniwersytet Łódzki

Czy polskie miasta i aglomeracje mogą konkurować z Zachodem pod względem standardów życia, dostępności usług czy jakości powietrza? W których miastach żyje się najlepiej i co determinuje te standardy?

Wprowadzenie: Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor, Szkoła Główna Handlowa – zdalnie online Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Miasta Sopot

Anna Rulkiewicz, prezes, Grupa LUX MED

Kamil Wyszkowski, prezes, Rada UN Global Compact Network Poland

Michał Olszewski, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Piotr Wachowiak, profesor, rektor Szkoły Głównej Handlowej

Mariusz Sokołowicz, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, profesor, Uniwersytet Łódzki

Moderacja: Marek Czyż, Radio Zet

Panel: Transatlantyckie relacje USA – UE w dobie wojny

Partnerzy: Citi Handlowy, Google Poland

Jak współpracę międzynarodową determinuje dziś agresja Rosji na Ukrainę? W jaki sposób wspólnota międzynarodowa rewiduje swoją dotychczasową politykę obronną oraz skłonność do współpracy, zwłaszcza między państwami Unii a Stanami Zjednoczonymi? Jaką rolę w tych relacjach pełni biznes?

Elżbieta Czetwertyńska, prezes, Citi Handlowy

Aaron Korewa, dyrektor, Atlantic Council

Ryan Bowles, zastępca radcy ds. ekonomicznych, Ambasada USA

Eliza Przeździecka, profesor, Szkoła Główna Handlowa, główna ekonomistka, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Marta Poślad, Director, CEE & Transatlantic Public Policy, Google Poland

Janusz Lewandowski, europoseł, były komisarz Komisji Europejskiej

Moderacja: Edwin Bendyk, prezes, Fundacja Batorego

 

Panel:  Europa zjednoczona czy podzielona?

Partner: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Jak agresja Rosji na Ukrainę i kryzys gospodarczy zmieniają sytuację społeczną, polityczną i ekonomiczną państw-członków UE? Dyskusja przedstawicieli pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Moderacja: Andrzej Rudka, doradca zarządu, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Unijny plan wsparcia i przyszłej odbudowy Ukrainy

Maciej Popowski, dyrektor generalny, Komisja Europejska

Jerzy Buzek, były premier, eurodeputowany, przewodniczący Rady Programowej EFNI

Stefano Mallia, przewodniczący grupy pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

Panel: Campus Polska przyszłości – rok później

Rozmawiać będą Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, Barbara Nowacka, posłanka i

Sławomir Nitras, poseł

 

14 października

Panel: Dokąd zmierza Europa?

Partner: Miasto Sopot

Partnerzy Merytoryczni: Centrum Stosunków Międzynarodowych, ThinkTank

Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wykładowczyni Gender Studies, IBL PAN

Małgorzata Molęda-Zdziech, Instytut Studiów Międzynarodowych, profesor, Szkoła Główna Handlowa

Kinga Grafa, dyrektorka biura w Brukseli, Konfederacja Lewiatan oraz stała przedstawicielka przy BusinessEurope

Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopot

Moderacja: Małgorzata Bonikowska, prezes, Centrum Stosunków Międzynarodowych

 

Panel: Plan odbudowy i integracji europejskiej Ukrainy

Raport ekonomistów z Zakładu Ekonomii Liberalnej w Szkole Głównej Handlowej i pochodzących z Ukrainy studentów SGH zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Odbudowy Ukrainy.

Współpraca: Deloitte Polska.

Prowadzenie: Jakub Karnowski, Szkoła Główna Handlowa

 

Panel: Czy da się mediować z organami administracji?

Partner: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z kwietnia 2017 r. zawiera przepisy mające na celu upowszechnienie partnerskiego podejścia administracji do obywateli, w tym przedsiębiorców. Wprowadziła m.in. zasadę dążenia przez organy do polubownego załatwienia sprawy, szczególnie przy wykorzystaniu mediacji. Czy po 5 latach obowiązywania tych przepisów można powiedzieć, że nowe zasady działają? Czy przedsiębiorca ma możliwość polubownego załatwienia sporu z urzędem?

Marek Woch, dyrektor generalny, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Roman Rewald, prezes, Centrum Mediacji Lewiatan

Józef Mokrzycki, były prezes zarządu, Mo-Bruk SA

Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Mariusz Haładyj, prezes, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Moderacja: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców